tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Glyss | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Glyss

Glyss_logo12  logo_ecocert_r

Glyss_SP_HNsm
GLYSS je novi biostimulator 100% biljnog porekla, pogodan za fertigaciju i apliciranje po zemljištu pre i posle nicanja biljke.

GLYSS sadrži u sebi tehnologiju preparata TRAINER, aktivne sastojke bazirane na peptidima nastalih hidrolizom proteina biljnog porekla, obogaćenih odabranim rizobakterijama.

Glyss_tabela_11

GLYSS je rezultat novog koncepta razvoja i proizvodnje biostimulatora. Biljni peptidi koje sadrži u sebi imaju nezamenljivu ulogu u fiziologiji biljaka omogućavajući razmenu informacija između ćelija u cilju regulacije rasta, razvoja i odbrane od stresa.

GLYSS stimuliše razvoj korena i optimalni početni rast. Rizosferne bakterije potpomažu mineralizaciju azota i rastvaranju fosfora u zemljištu, kao i unapređenju razmene materija na nivou rizosfere. GLYSS pomaže biljkama da se izbore sa različitim vrstama stresa koji se mogu desiti za vreme faze klijanja i porasta ili nakon rasađivanja. Idealan je dodatak tradicionalnim načinima đubrenja u cilju postizanja visokih prinosa i nadprosečnih rezultata.

 Usev   Doza   Faza 
Hortikultura, hidroponija

 2×2.5 kg/ha

 Nakon sadnje i posle 10 dana 
Industrijski usevi

 1.5-2.5 kg/ha 

 1-2 kg/ha

 zavisno od lokacije
Jagodičasto voće  2.5 kg/ha  
Travnjaci, ukrasno bilje   2.5 kg/ha   Krajem zime 

ULOGA KORISNIH ZEMLJIŠNIH BAKTERIJA KOJI SE NALAZE U GLYSS-U:

  • Rastvaranje fosfora u zemljištu
  • Vezivanje azota
  • Razvoj adventivnih korenova
  • Proizvodnja auksina
  • Unapređenje antioksidativne aktivnosti u biljkama
  • Bolje snabdevanje biljke gvožđem

UPOTREBA I KOLIČINA PRIMENE:

GLYSS je đubrivo namenjeno za fertigaciju i zalivanje. Sve količine primene važe za standardne uslove i mogu se korigovati u odnosu na potrebe biljaka. Za proizvodnju preparata GLYSS koriste se zemljišne bakterije soja Bacillus:
licheniformis, methylotrophicus i megaterium.

Glyss_Bacillus