tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Delatnosti SEO Naslov | HOYA V.S. - Subotica
Delatnosti SEO Naslov

Poslovanje preduzeća...

...prilikom osnivanja trgovačke radnje za "snabdevanje poljoprivrednih proizvođača repromaterijalom", još te 1989-te godine smo se nosili mišlju da budućim kupcima i poslovnim saradnicima ponudimo naše proizvode i usluge na jedan sasvim drugačiji način, način koji je odudarao od svih do tada poznatih i prihvatljivih oblika i načina poslovanja.

I u prvim godina poslovanja, kada se veći deo aktivnosti svodio na direktnu prodaju različitih artikala kroz sopstvene poljoprivredne prodavnice, insistirali smo na „dvosmernoj komunikaciji“ i razmeni informacija sa kupcima – poljoprivrednim proizvođačima. Istovremeno učeći jedni od drugih, insistirali smo na usvajanju i primeni novih tehnologija i tehnoloških rešanja koja su se nudila u savremenoj biljnoj proizvodnji.

Do dana današnjeg to je bila i ostala odrednica koja se nikada nije menjala i sa kojom nismo pravili kompromis, insistirajući na stalnoj introdukciji novih sorti i hibrida, na upotrebi savremenih proizvoda za ishranu bilja i oplemenjivanje zemljišta, uz istovremeno korišćenje sve prisutnijih informacionih tehnologija u različitim procesima poljoprivredne proizvodnje.

Danas se poslovanje preduzeća "HOYA V.S." može sagledati kroz nekoliko različitih delatnosti i zasebnih programa iz oblasti savremene i intenzivne proizvodnje povrća, voća i vinove loze. Zajedničko za sve ove programe je da za krajnji cilj imaju proizvodnju i stavljanje u promet tržišno opravdanih i profitabilnih proizvoda, koji istovremeno zadovoljavaju sve zdravstvene i bezbedonosne uslove proizvodnje i očuvanja životne sredine.

  • Prodaja opreme i repromaterijala za biljnu proizvodnju,
  • Proizvodnja, dorada i pakovanje semena povrća,
  • Prodaja sadnica jagodastog voća,
  • Organska poljoprivreda,
  • Agro-meteorologija,
  • Hobby Agro Shop,
  • Marketing u poljoprivredi.