tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Rizokyl, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Rizokyl Simplex

Rizokyl_Simplex_logo Organic_list_3

Rizokyl_Simplex_1L_700px
Sadrži 6 vrsta korisnih bakterija iz roda Bacillus: B. subtilis AIBS-001, B. licheniformis AIBL-002, B. simplex DMSZ 1515, B. amyloliquefaciens SD-2, B. pumilus 30004, B. megatherium MEG20011 (1 x 108 cfu/ml).
Tečno organsko mikrobiološko đubrivo koje podstiče prirodnu odbrambenu sposobnost biljaka propratnim sprečavanjem razvoja patogena: Botrytis, Monilinia, Sclerotinia, Pythium, Dydimella, FusariumPhytophthora, Verticillium, bakterija (Erwinia, Clavibacter), i stimulativnim delovanjem na razvoj korena.

NAMENA

Primenjene folijarno i preko korena korisne bakterije se razmnožavaju i produkuju zaštitni sloj (biofilm) kao i sekundarne metabolite koji imaju ulogu antioksidanata, surfaktanta, regulatora hormona, i doprinose regeneracji tkiva biljaka pri infekciji sa patogenima. Bacillus vrste stimulišu rast korena, povećavaju dostupnost fosfora i mikroelemenata, fiksiraju azot, podstiču biosintezu lignina i normalno funkcionisanje provodnih sudova.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE

Primena folijarno: Povrće (sve vrste): 0,25-0,35% u intervalima od 7/15 dana po potrebi.
Voće (sve vrste), vinova loza (vinske i stone sorte): 0,25-0,35% u periodu punog cvetanja i pre berbe. Cveće i ukrasne biljke (sve vrste): 0,25-0,35% svakih 7/15 dana po potrebi.
Primena fertigacijom: Povrće (sve vrste): 3l/ha, u intervalima od 15/30 dana od rasađivanja ili prvih pravih listova.
Voće (sve vrste), vinova loza (vinske i stone sorte): 1-3 l/ha, svakih 20/45 dana, od otvaranja pupoljaka. Cveće i ukrasne biljke (sve vrste): 3 l/ha, svakih 20/30 dana u toku proizvodnog ciklusa.

DOZVOLJENO U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI

Promućkajte pre upotrebe

KOMPATIBILNOST/UPOZORENJA

Proizvod je kompatibilan sa đubrivima, insekticidima, akaricidima i nematocidima osim proizvoda vrlo alkalne reakcije (pH>8,5). U cilju postizanja brzih rezultata preporuka je da se ne vrši mešanje sa fungicidima na bazi bakra, kao i vremenski razmak između primene od minimum 48/72 sata. Preporučuje se da se pre primene izvede proba mešanja na manjoj površini useva/zasada.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu van direktne sunčeve svetlosti. Čuvati na temperaturi između 5°C i 30°C. Nemojte prethodno mešati ili čuvati u razblaženom obliku. Ne prodaje se na veliko. Kontejner se ne može ponovo koristiti. Potpuno ispražnjen kontejner ne sme se ispuštati u okolinu. Odložite u skladu sa važećim propisima.