tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Marketing u poljoprivredi | HOYA V.S. - Subotica
Delatnosti

Marketing u poljoprivredi

Potreban je jedan dan da se marketing nauči
ali je, na žalost, potreban ceo život da se marketing u potpunosti shvati
Philip Kotler, profesor međunarodnog marketinga

Po definiciji, marketing je koncept poslovanja orijentisan prema kupcima. U ovom konceptu, zbir svih aktivnosti, planiranja i projektovanja krajnjih proizvoda i usluga, počinje od potreba i zahteva potrošača, a kao cilj svih ovih aktivnosti i delovanja postavlja se zadovoljstvo potrošača.
U kompanijama gde je u potpunosti primenjen koncet marketing poslovanja, o potrošačima ne brine samo odeljenje za marketing već svi zaposleni, radeći sa svešću da rade zbog potrošača i da su zaista posvećeni tom radu i tim potrošačima.

Do pre dvadesetak godina se smatralo da su poljoprivredni proizvodi dovoljni sami po sebi i da predstavljaju posebnu kategoriju proizvoda, kao neka vrsta zaštićenih ili strateških proizvoda. Smatralo se da je dovoljno samo proizvesti što više poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i ponuditi ih po prihvatljivim cenama. Međutim, promene koje su u međuvremenu nastupile, a pre svega globalizacija tržišta i liberalizacija trgovine, značajno su smanjile cene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, utičući na pad ukupnog dohodka poljoprivrednika i smanjenje njihovog životnog standarda. Dodatni pritisak na poljoprivrednike je i sve strožije zakonodavstvo koje se odnosi na kvalitet i sigurnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Pored toga, tržišna moć je u značajnoj meri skoncentrisana u rukama velikih trovačkih lanaca što dodatno slabi poziciju poljoprivrednih proizvođača.

Sve ovo su problemi koji poziciju primarnih poljoprivrednih proizvođača čine izuzetno teškom, i samo proizvođači koji su spremni na promene i prilagođavanje novim uslovima imaju šansu da se izbore za svoje mesto na ovakvom tržištu.

Opšti rast životnog standarda, smanjenje porodica, veća zaposlenost žena, razvijanje svesti o potrebi očuvanja životne sredine, uticaj ishrane na zdravlje ljudi, samo su neki od detalja koji doprinose promenama u potražnji za poljoprivrednim i prehrambenm proizvodima. Današnji potrošači su sve izbirljiviji, sve više se traže proizvodi iz kontrolisane proizvodnje, višeg i stabilnijeg kvalitete, traži se asortiman i lokalna prepoznatljivost, i sve to predstavlja priliku ali i izazov za proizvođače da u takvoj situaciji ponude ovakve proizvode sa dodatom vrednošću i za koje će biti adekvatno plaćeni od strane potrošača.

Iz svih napred navedenih razloga, marketing, odnosno vođenje poslovanja prema zahtavima tržišta dobiva sve više na značaju. Naravno da marketing sam po sebi nije dovoljan i nije „čarobni štapić“ za probleme današnje poljoprivrede, ali je svakako jedno značajno i neizostavno pomoćno sredstvo sa kojim se gradi neophodan odnos prema kupcima. Isto tako, taj odnos prema kupcima, danas se mora graditi na principima tzv. „društveno odgovornog marketinga“, što podrzumeva i etičko poslovanje, neobmanjivanje potrošača lažnim obećanjima i krivim informacijama, poštivanje ekoloških principa u razvoju i proizvodnji novih proizvoda, briga o očuvanju ograničenih prirodnih resursa, odgovorno upravljanje otpadnim vodama i izduvnim gasovima, recikliranje ambalaže, poštivanje dobrobiti životinja, itd.

Rukovođeni svim ovim principima, kompanija HOYA V.S. preduzima i sprovodi brojne aktivnosti koje se mogu prepoznati u principima pomenutog društveno odgovornog marketinga. Bez obzira da li se radi o klijentima iz oblasti trgovine poljoprivrednim repromaterijalom ili o krajnjim poljoprivrednim proizvođačima, naš zadatak je stalna briga o prepoznavanju potreba i zahteva klijenata i pronalaženju puteva za njihovo zadovoljavanje i realizaciju planiranih aktivnosti.

S’tim u vezi, kompanija HOYA V.S. je pokretač i organizator brojnih manifestacija širom zemlje, koje su pre svega edukativnog karaktera i koje za cilj imaju produbljivanje svesti o neophodnosti organizovanja sopstvenog poslovanja orjentisanog prema kupcu i za kupca. Zbog toga smo već duži niz godina organizatori marketinčkih manifestacija kao što su:

  • VREME JE ZA MALINU, Arilje
  • BOROVNICA-BIZ, Vrnjačka Banja,
  • Savetovanje o proizvodnji crnog luka, Gospođinci,
  • SWEET PEPITA – slatka lubenica, Beograd,

Pored ovih manifestacija, kompanija HOYA V.S je aktivan učesnik brojnih stručnih skupova i savetovanja iz oblasti savremen proizvodnje povrća, voća i vinove loze, učesnik na mnogobrojnim sajmovima i izložbama lokalnog i međunarodnog karktera, kao i brojnih susreta sa poljoprivrednim proizvođačima tokom cele godine.