tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Oliveg, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Oliveg

OLIVEG_1_lit_500px
Olibeg_logo
Organic_list_3

Sastav:
Organska supstanca .................... 63,2%;
Suva materija ............................... 80,7%;
Azot (N) .......................................... 0,18%.

NAMENA:

Oliveg je prirodni preparat za jačanje biljaka, biostimulans koji je pojačivač njihove prirodne odbrane u periodu prisustva: vašiju, bele leptiraste vaši, tripsa, gusenica, stenica, štitastih vašiju, leptira, mušica i grinja. Svoje delovanje ispoljava fiziološki (limonoidi remete sintezu holesterola u insektima uz antifeeding efekat), fizički (terpeni iz preparata razaraju kutikulu insekata), kao i mehanički (biljna ulja remete proces disanja kod insekata).
Lekovite i aromatične biljke i njihovi ostaci ekstrahovani samo vodom ili etanolom. Proizvod nije zapaljiv. U slučaju izlivanja, pokupiti piljevinom i/ili peskom.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE

Važno je uzeti u obzir moguću primenu azota u tlu ili supstratu. Tokom leta primeniti u najhladnijim časovima dana. Ne nanositi u vetrovitim uslovima. Zakiseliti rastvor na pH 4,5/5,0 poželjno sa organskim kiselinama (limunska, sirćetna).
Koristite količinu vode koja nije manja od dole navedenih:

  • Povrće u stakleniku: 1000 L/ha;
  • Povrće na otvorenom: 1000-1250 L/ha;
  • Voćke, vinova loza i stono grožđe, ukrasno bilje: 1500-1750 L/ha.
  • Povrće (sve): Folijarno prskanje 2,5-3,5 ml/L (min. 2,5 L/ha) ponavljati po potrebi svakih 4/10 dana, prema potrebama useva. Fertigacija zemljišta 3-4 L/ha svakih 15 dana, od presađivanja ili od prvih pravih listova.
  • Voćke (sve), vinova loza i stono grožđe: Folijarno prskanje 2,5-3,5 ml/L (min. 2,5 L/ha) ponavljati po potrebi svakih 4/10 dana, prema potrebama usev. Fertigacija zemljišta 3-4 L/ha svakih 20/45 dana, od početka pupoljaka.
  • Cveće (sve), Ukrasne biljke (sve): Folijarno prskanje 2,5-3,5 ml/L (min. 2,5 L/ha) ponavljati po potrebi svakih 4/10 dana, prema potrebama useva. Fertigacija zemljišta 3-4 L/ha svakih 15/20 dana, tokom ciklusa useva.
  • Žitarice (sve), Industrijske kulture (sve): Folijarno prskanje 2,5-3,5 ml/L (min. 2,5 L/ha). Urbana područja i osetljiva područja: Folijarno prskanje 2,5-3,5 ml/L (min. 2,5 L/ha).

Promućkajte pre upotrebe

KOMPATIBILNOST/UPOZORENJA

Ne mešati sa uljima, proizvodima na bazi kalcijuma, jonskim ovlaživačima, bordovskom čorbom i jako alkalnim proizvodima (pH>8,5). Preporučuje se da se sprovedu testovi kompatibilnosti svih preparata pre mešanja i upotrebe.
Leti primenjivati u najhladnijem delu dana.
Ne primenjivati u vetrovitim uslovima.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu van direktne sunčeve svetlosti.
Proizvod je stabilan na normalnim temperaturama i pritiscima. Čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C.
Nemojte zamrzavati. Nemojte prethodno mešati ili čuvati u razblaženom obliku. Proizvod nije zapaljiv.
U slučaju izlivanja, pokupiti piljevinom ili peskom.
Proizvođač i distributer ne snose nikakvu odgovornost za nepravilno skladištenje, rukovanje i primenu proizvoda.