tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Germ-Off, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Germ-Off

Germ_Off_01_300px
Germ-Off

Đubrivo koje sadrži 2% bakra. Proizvod ima propratno delovanje na biljne viruse i tokom primene zaključeno je doprinosi rešavanju problema u proizvodnji vezanih sa pojavom Tomato brown fruit rugose virusa (ToBRFV) na paradajzu i paprici, koji se inače prenosi mehanički.

Sadrži u sebi superfosfornu kiselinu koja kao polimer prodire u biljku. Mehanizam delovanja je da komponente đubriva razaraju proteinski omotač virusa. Ispoljava sistemično delovanje u biljci.

Proizvod ima izuzetno dobro prodiranje u mikroorganizme generalno (npr. bakterije – Agrobacterium).