tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Defense, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Defense

DEFENSE
EC ĐUBRIVO
MEŠAVINA MIKRO-NUTRIJENATA: BAKAR (Cu) MANGAN (Mn)
BAKAR I MANGAN U HELATNOM OBLIKU

 

logo_ecocert_r
Defense_1L_700px

DEKLARISANI SASTAV:

 Bakar vodotopivi (Cu)  2.5% w/w
 Helatni bakar (EDTA)  2.0% w/w
 Mangan vodotopivi (Mn)   2.5% w/w
 Helatni mangan (EDTA)  2.0% w/w 
 pH interval u kome se garantuje stabilnost helata:   pH 2 - 11

 

OPIS:

DEFENSE je tečno đubrivo koje sadrži mikroelemente: bakar i mangan. Formulisan je za primenu u vinogradima, voćnjacima, jagodastom voću i ekstenzivnim povrtnjacima. Stoller-ova tehnologija koja je primenjena u procesu proizvodnje proizvoda osigurava jedinstvenost proizvoda na tržištu koji obezbeđuje potrebe u ishrani useva.

KOREKTOR DEFICITA HRANIVA ZA VINOGRADE, VOĆNJAKE, JAGODASTO VOĆE, I EKSTENZIVNE POVRTNJAKE.

DEFENSE je đubrivo koje deluje na fiziološkom nivou aktivirajući indukovanu otpornost biljaka na napad patogenih gljiva i bakterija. Defense je promotor i potpomaže lučenje salicilne kiseline u biljkama, koja deluje na bitrofne gljive (među kojima je recimo Blumeriella). Otporne i zdrave biljke imaju visok nivo salicilne kiseline, što samo pokazuje značaj primene preparata Defense koji tera biljke da je proizvode.

DEFENSE svojim delovanjem može pomoći i prilikom napada botritisa. Potrebno je tretirati biljku tokom perioda cvetanja, sve dok postoji opasnost od pojave botritisa. Defense se može kombinovati i sa klasičnim fungicidima, gde se upotrebljava polovina preporučene doze fungicida, a ukoliko dodamo preparat Bioforge, podiže se znatno dejstvo sistemičnih fungicida.

Sa porastom temperature, kao i drugim nepovoljnim spoljnim uticajima, raste i nivo etilena u biljci. Zato je pametno kombinovati preparat Defense (1,5-2l/ha) sa preparatom Bioforge (0,3-0,5 l/ha), koji ima ulogu u kontroli i smanjenju negativnog uticaja etilena na biljku.

 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Defense_tabela1