tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Planovi ishrane biljaka | HOYA V.S. - Subotica
Planovi ishrane biljaka

Planovi ishrane biljaka

U okviru ove rubrike nalaze se Planovi ishrane biljaka prema fenofazama rasta i razvoja u više nivoa koji služe proizvođačima za visok prinos i kvalitet ploda, sa upotrebom dodatnih proizvoda u cilju stabilne i sigurne proizvodnje. Kreću se od nivoa dobrog (A), preko odličnog (B) do vrhunskog proizvođača (C) u kojem se ishranom jača prirodna otpornost biljaka na bolesti i štetočine.