Proizvodi

Leaf MT

Leaf_MT_logo


Leaf_1lit
SASTAV:

- 2 % cink
- Posebna mineralna ulja
- Organske kiseline
- Aktivni agensi na površini biljke


NAČIN DELOVANJA:


- Cink za potrebe registracije


- Mineralna ulja i organske kiseline fiksiraju odrasle jedinke Tute na površini lista.


- Aktivni agensi na površini su toliko jaki da tope krila jedinki Tute, kao i njihove noge i antene.


PRE POSLE


Leaf_MT_tuta_pre_smanjena Leaf_MT_tuta_2_smanjena


Larve Tute Absolute mogu uzrokovati ogromnu štetu.


- One uzrokuju štetu bušeći kanale kroz lišće, izdnake, cvetove i plod


- Stvaraju rupe i otvore i veliku količinu otpada koji nastaje usled bušenja kroz tkivo


- Rupe i otvori mogu dovesti do sekundarne infekcije od strane patogena


ZAKLJUČAK:
- Deluje samo na odrasle jedinke
- U stanju je da ubije jedinku tute absolute direktnim kontaktom
- Nema rezidua


PREPORUČENA KONCENTRACIJA PRIMENE 300 ml / 100 L VODE