Proizvodi

Leaf MT

Leaf_MT_logo

Leaf_1lit
SASTAV:

- 2 % cink
- Posebna mineralna ulja
- Organske kiseline
- Aktivni agensi na površini biljke

NAČIN DELOVANJA:

- Mineralna ulja i organske kiseline fiksiraju odrasle jedinke Tute na površini lista.

- Aktivni agensi na površini su toliko jaki da tope krila jedinki Tute, kao i njihove noge i antene.

PRE POSLE

Leaf_MT_tuta_pre_smanjena Leaf_MT_tuta_2_smanjena

Larve Tute Absolute mogu uzrokovati ogromnu štetu.

- One uzrokuju štetu bušeći kanale kroz lišće, izdnake, cvetove i plod

- Stvaraju rupe i otvore i veliku količinu otpada koji nastaje usled bušenja kroz tkivo

- Rupe i otvori mogu dovesti do sekundarne infekcije od strane patogena

ZAKLJUČAK:
- Deluje samo na odrasle jedinke
- U stanju je da ubije jedinku tute absolute direktnim kontaktom
- Nema rezidua

PREPORUČENA KONCENTRACIJA PRIMENE 300 ml / 100 L VODE