Proizvodi

Fit - One

veg

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. rezidue bez_hlora bez_metala

phosphit one
FIT - ONE je tečno đubrivo razvijeno za poboljšanje nutritivnog stanja u biljci,
obezbeđujući joj dovoljne količine azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K).
Na taj način aktivira prirodne, fizičke i biohemijske mehanizme čineći biljke
otpornijim na klimatske uslove i patogene napade.
FIT - ONE posebno utiče na formiranje fitoaleksina,
na zadebljanje zidnih ćelija i na lignifikaciju; ovi procesi su delotvorna
fizička prepreka protiv prodora patogena.

Interesantan propratni efekat je „fungicidno delovanje“,
jer oštećuje reproduktivne organe kod patogena.

KORIŠĆENJE I DOZIRANJA

FIT - ONE može da se koristi folijarno i kroz sistem za navodnjavanje i
može da se meša sa većinom pesticida i đubriva.

SASTAV

Ukupan azot (N) 4%
Organski azot (N) 4%
Ukupni fosfor (P2O5) 30%
Kalijum vodotopivi (K2O) 15%
Organski ugljenik (C) 6,4%
pH 5.1

PREDNOSTI

• omogućuje visoku nutritivnu aktivnost u toku
cvetanja i sazrevanja plodova;
• povećava fertilitet tučka;
• pomaže da se izbalansira eventualni višak azota u
biljci;
• smanjuje gubitke izazvane gljivičnim napadima
(npr. phytophtora, plamenjača vinove loze, Bremia,
Plasmopara, itd.)
• nije štetan po korisne insekte,a njegova primena je veoma efikasna i u
itegralnoj poljoprivredi;
• visok unos P2O5 i K2O.

Voće: Fertirigacija: 7-10 l/ha; Folijarno: 1.5-3 l/ha.
Povrće: Fertirigacija: 8-12 l/ha; Folijarno: 2-3 l/ha.
Cveće i ukrasno bilje: Fertirigacija: 7-10 l/ha; Folijarno: 1.5-3 l/ha.
Rasad: Potapanjem u rastvor od: 300-350 ml/100 litara vode.

MEŠANJE

FIT - ONE se može mešati sa većinom fitosanitarnih proizvoda i đubriva.pre upotrebe predlažemo testiranje na malim površinama da bi se proverila kompatibilnost sa drugim proizvodima.

Ponoviti tretman nakon 10-12 dana zavisnosti od faze u kojoj se nalaze biljke.

PAKOVANJA: 250 ml i 1 lit

TEHNIČKI LIST

PREZNTACIJA