Nov Italpollina katalog!
BVB SUBSTRATES

Proizvodi kompanije "BVB Substrates" su već više od 100 godina najbolje rešenje u pogledu izbora supstrata.

Samo je najbolji paradajz dovoljno dobar paradajz!
Provereno dobre selekcije salata...
Izuetna ponuda krastavaca salatara je proširena sa nekoliko novih hibrida...
Ekstra rani hibridi kupusa!

Pogodni za najraniju sadnju u plastenicima i staklenicima

Svi naši katalozi i prospekti na jednom mestu...

"HOYA V.S." doo - Subotica...

...osnovano je početkom 1992. godine kao jedno od prvih privatnih preduzeća registrovanih po tada donetom, novom Zakonu o preduzećima, kojim je po prvi put omogućeno osnivanje i registracija privatnih preduzeća.

Preduzeće je praktično proisteklo i nastavilo poslovanje iz samostalne trgovinske radnje "za snabdevanje repromaterijalom poljoprivrednih proizvođača" osnovane krajem 1989. godine.

U pomalo "zvučnom" nazivu tadašnje male trgovačke radnje postavljeni su temelji na kojima se dugo godina posle gradila ideja i poslovna politika koja je celo vreme poslovanja preduzeća na tačan i nedvosmislen način usmeravala i razvijala preduzeće do sadašnjeg nivoa i obima proizvodnje i prometa „repromaterijala za poljoprivredne proizvođače“.