Proizvodi

Defansa

Neorgansko čvrsto đubrivo sa 3% bakra, 2% cinka i veoma izraženim fungicidnim i baktericidnim dejstvom

Defansa1

SASTAV
Halogene soli bakra i cinka.

3% Bakar
2% Cink

DEFANSA direktno uništava patogene na biljkama.

DEFANSA sadrži organski nosač biljnog porekla koji pokazuje povećano propratno fungicidno delovanje na različite biljne bolesti, a posebnu efikasnost ispoljava na uzročnike pojave zelenog uvenuća i sive truleži (Verticillium i Botrytis) u paradajzu i drugim povrtarskim kulturama, kao i prilikom napada Fusariuma. Pravovremenom primenom proizvoda u propisanoj količini može se sprečiti pojava bakterijskog uvenuća paradajza (Clavibacter michiganensis). Preporučuje se primena u hladnijem delu dana kada je najveća efikasnost primene ovog proizvoda.

PRIMENA I KOLIČINE

DEFANSA je neorgansko čvrsto đubrivo sa dodatkom mikroelemenata bakra i cinka za folijarnu i fertigacionu primenu. Primenjuje se u različitim biljnim vrstama, a posebno u povrtarskim kulturama koje zahtevaju veću količinu bakra i cinka u razlčitim fenofazama rasta. Primenjuje se u količini od 300g na 100 l vode folijarnim tretmanom prskanjem preko lišća, kao i u količini od 250 - 300g na 1000m2 zalivanjem po celoj površini.

MEŠANJE

Ne mešati sa vrlo kiselim i baznim proizvodima. Ukoliko se mešavina mora napraviti, početi sa malim količinama pod nadzorom ovlašćenih lica.