Proizvodi

Defansa

Neorgansko čvrsto đubrivo sa veoma izraženim fungicidnim i baktericidnim dejstvom

Defansa1

SASTAV
Halogene soli bakra i cinka.

3 % Bakar
2 % Cink

DEFANSA direktno uništava patogene na biljkama.

Posebno je efikasan na Fusarium, Verticillium, Botrytis i Clavibacter Michiganensis.

Može se koristiti takođe za suzbijanje svih vrsta korenskih infekcija kao i raznih bolesti.

Količina primene je 300 g na 100 l vode kada je u pitanju folijarni tretman. Za tretman putem sistema za navodnjavanje doza primene je 300g na 10 ari površine.