tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Agro Meteorologija | HOYA V.S. - Subotica
Delatnosti

Agro Meteorologija

Meteorologija je nauka koja se bavi proučavanjem atmosfere s posebnim osvrtom na vremenske procese i prognoziranje vremena. Postoji više meteoroloških disciplina dok se poljoprivredom u najširem smislu bavi agrometeorologija.

Agrometeorologija proučava interakciju između vremena i klime sa jedne strane i poljoprivrednih kultura, biljnih bolesti i štetočina sa druge strane.
Opšte poznata je činjenica da prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji u velikoj meri zavise od klimatskih i meteoroloških uslova a tržišno konkurentna proizvodnja nije moguća bez sveobuhvatne primene naučnih saznajna iz ove naučne oblasti. Zbog toga je uloga i doprinos agrometeorologije u povećanju efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i njenog održivog razvoja od neprocenjivog značaja.

Zbog svih ovih pomenutih razloga, danas se u značajnoj meri koriste mnoge agrometeorološke analize, prognoze i upozorenja kada se prave planovi za izvođenje različitih agrotehničkih mera, kada se određuju najoptimalniji rokovi setve i žetve, kada se biraju vrste i sorte poljoprivrednih kultura i  kada se pravi procena prinosa.

Različiti agrometeorološki podaci dobijeni iz dugogodišnjih istraživanja u mnogim praktičnim i naučnim oblastima kao i procene za globalne i lokalne klimatske promene, osnov su za racionalno korišćenje prirodnih resursa kao što je poljoprivredno zemljište i za očuvanje njegovog kvaliteta i biodiverziteta. Ovako dobiveni agrometeorološki podaci omogućuju prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje uslovima izmenjene klime i pružaju osnov za ostala dugoročna planiranja u poljoprivredi.

HOYA V.S. ima dugogodišnju partnersku saradnju sa najvećim evropskim proizvođačem meteoroloških stanica i opreme za merenje meteoroloških i hidroloških vrednosti, kompanijom „PESSL Instruments“ GmbH.

Više od trideset godina kompanija PESSL Instruments nudi alate za „informisano odlučivanje“. To su kompletni asortimani bežičnih i solarnih sistema za nadzor pod imenom METOS® i online platforma „FieldClimate“, koji se primenjuju u svim klimatskim zonama i u različitim industrijskim granama i za različite svrhe – od primenjene poljoprivrede do naučnih istraživanja.

Najpoznatiji proizvod kompanije PESSL Instruments je digitalna meteorološka stanica pod imenom „iMetos IMT“, danas je to već osma generacija ovih uređaja namenjenih za praćenje klimatskih parametara, za izradu hiper-lokalizovane prognoze vremena, modela za praćenje rizika pojave biljnih bolesti u poljoprivrednim kulturama i praćenje pojave štetnih insekata u usevima i voćnim zasadima, za praćenje uslova za setvu, ulazak mehanizacije u njive, uslova za primenu veštačkih đubriva i pesticida, vlažnost i EC zemljišta, za praćenje pojave mraza i upozorenja o poplavama, kao i za mnoga druga merenja interesantna za poljoprivrednu prognozu.

Danas u Republici Srbiji radi preko 200 ovakvih meteoroloških stanica koje svakodnevno vrše navedena merenja i podatke prosleđuju na hiljade adresa zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača.