tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Chitacyl, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Novo đubrivo u ponudi koje se ponaša kao elicitor

Chitacyl_1

CHITACYL_logo2

Chitacyl je novo đubrivo u ponudi!
SASTAV - HITOZAN HIDROHLORID 7,5%

Chitacyl je novo đubrivo u ponudi koje se ponaša kao elicitor (molekul koji izaziva hipersenzibilni odgovor od strane biljke) sa propratnim fungicidnim i baktericidnim dejstvom kroz stimulaciju prirodnih odbrambenih mehanizama.

Hitozan je biopolimer koji nastaje delimičnom deacetilacijom hitina, strukturne komponente ćelijskog zida gljivica i egzoskeleta insekata i zglavkara. Pojam hitozan obuhvata porodicu molekula koji se razlikuju po različitim karakteristikama (stepen deacetilacije, molekulska težina, stepen polimerizacije i pKa) što utiče na tip interakcije sa biljkom ili patogenom.

Hitozan ima jaku direktnu aktivnost i dejstvo protiv gljivica i bakterija. Štaviše, može da aglutinira i formira mehaničku barijeru na mestima prodiranja patogena, izolujući zdrava tkiva od inficiranih. Na taj način biljka sama sebe štiti tako što odbacuje deo zaraženog tkiva. Hitozan takođe deluje kao nespecifičan pokretač mehanizama rezistencije, stimuliše aktivaciju kako lokalne tako i sistemske odbrane koja indukuje SAR (sistemska stečena otpornost).

Delovanje hitozana se manifestuje u biljci različitim metaboličkim manifestacijama: povećanjem kalcijuma u citosolu, aktivacija MAP-kinaza, taloženje kaloze, indukcija oksidativnog „pucanja“ i HR (Hipersenzitivne reakcije), sinteze apscicinske kiseline i akumulacije jasmonata, biosinteza fitoaleksina i aktivacija PR proteina (protein koji je povezan sa patogenom).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Folijarni tretman:
Količina primene je 50-200ml preparata na 100l vode kada su u pitanju voćne vrste (vinova loza, jagoda, malina, borovnica, kupina, ribizla...). Sa druge strane, kod povrća, žitarica i ukrsnog bilja doze primene se kreću od 50-100ml na 100l vode.
Primenjivati na svakih 14 dana, 4-8 puta tokom vegetacionog perioda biljke. Koristiti okvašivač kako bi se unapredila efikasnost preparata, a naš predlog je da korisitite okvašivač SprayBest. Koristite dovoljne količine vode za kvalitetno nanošenje preparata. Preparat nema karencu.
Chitacyl se pokazao kao vrlo efikasan u pomoći kod zasada koji su napadnuti od prouzrokovača bolesti kao što su Botritis, plamenjača, pepelnica, Septoria, Alternaria, ESCA, bakterioza, antraknoza, didimela, rđa, lisna pegavost itd.

KOMPATIBILNOST
Preparat je kompatibilan za mešanje i upotrebu sa većinom đubriva i pesticida koji se mogu naći na tržištu. Jedino što je poželjno izbegavati kad je mešanje u pitanju su preparati visoko alkalne reakcije (pH viši od 8,5).