tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Hoya V.S. doo, Subotica | HOYA V.S. - Subotica
O nama

"HOYA V.S." doo - Subotica...

...osnovano je početkom 1992. godine kao jedno od prvih privatnih preduzeća registrovanih po tada donetom, novom Zakonu o preduzećima, kojim je po prvi put omogućeno osnivanje i registracija privatnih preduzeća.
Preduzeće je praktično proisteklo i nastavilo poslovanje iz samostalne trgovinske radnje "za snabdevanje repromaterijalom poljoprivrednih proizvođača" osnovane krajem 1989. godine.
U pomalo "zvučnom" nazivu tadašnje male trgovačke radnje postavljeni su temelji na kojima se dugo godina posle gradila ideja i poslovna politika koja je celo vreme poslovanja preduzeća na tačan i nedvosmislen način usmeravala i razvijala preduzeće do sadašnjeg nivoa i obima proizvodnje i prometa „repromaterijala za poljoprivredne proizvođače“.

Danas je "HOYA V.S." prepoznatljivo ime u oblasti hortikulture, a pre svega kada je u pitanju transfer novih tehnologija i tehničkih dostignuća u oblasti savremene i intenzivne proizvodnje povrća, voća i vinove loze.


Preduzeće "HOYA V.S." je zvanični predstavnik i uvoznik proizvoda velikog broja svetski poznatih i priznatih firmi koje su svaka u svojoj oblasti vodeće ili među vodećim kompanijama u svetu na polju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, a pre svega hortikulture.
Pored uvoza semena velikog broja sorti i hibrida povrća, preduzeće „HOYA V.S.“ organizuje i sopstvenu semensku proizvodnju posebno selekcionisanih hibrida paprike, kao i održavanje i proizvodnju odomaćenih sorti povrća, pre svega kupusa i paprika.


U sastavu preduzeća se nalazi i rasadnik jagodastog voća na planini Goliji, gde se proizvode bezvirusne i sertifikovane sadnice maline, namenjene domaćem i inostranom tržištu.
Svoje proizvode "HOYA V.S." plasira preko velikog broja poljoprivrednih preduzeća i samostanih trgovačkih radnji koje su specijalizovane za promet takvih i sličnih proizvoda u Republici Srbiji, kao i preko mreže distributera u desetak zemalja u regionu.


Sedište preduzeća je u Subotici, Put Edvarda Kardelja 227B, 24104 Kelebija-Subotica (MB: 08333572, PIB: 100855066)
Pored ove lokacije, preduzeće obavlja svoju delatnost i preko svog Distributivnog centra za centralnu i zapadnu Srbiju, koji se nalazi u Požegi, Milićevo Selo bb, kao i preko predstavništva u Leskovcu, sa magacinskim prostorom iz kojeg se snabdevaju kupci sa područja južne Srbije.