tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Uslovi prodaje | HOYA V.S. - Subotica
Uslovi prodaje

Uslovi prodaje

Isporuka

Isporuka se vrši kurirskom službom.

 • Od momenta prijema porudžbine pošiljka će biti isporučena u roku od 2 dana. Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.
 • Za porudžbine vrednosti preko 3000 dinara isporuka je BESPLATNA.
 • Za porudžbine vrednosti ispod 3000 dinara troškove isporuke snosi kupac po cenovniku kurirske službe.
 • Obaveza je kupca da prilikom preuzimanja pregleda robu i ukoliko postoje vidljiva oštećenja na ambalaži proizvoda ne preuzima robu od kurirske službe.
 • U slučaju da kupac preuzme vidljivo oštećenu robu, sam snosi trošak popravke i uklanjanja nedostataka
 • Rok za reklamacije na eventualna nevidljiva oštećenja je 24h od trenutka prijema

Izjava o odustanku od ugovora na daljinu u roku od 14 dana

Ako želite da odustanete od ugovora ovde možete preuzeti izjavu o odustanku od ugovora na daljinu.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

 1. Adresa sa koje je isporučena roba je mesto koje je prodavac odredio za prijem reklamacija.
 2. Na robu kupljenu kod prodavca potrošač reklamaciju može izjaviti na jedan od sledećih načina:
  a. dolaskom lično na adresu prodavca i popunjavanjem potvrde o prijemu reklamacije
  b. elektronskom poštom na adresu office@hoya-vs.com
 3. Prodavac uzima u razmatranje i zavodi u Knjigu evidencije primljenih reklamacija samo one podneske potrošača kod kojih je istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač dostavio na uvid račun ili pružio drugi dokaz o kupovini.
 4. Na uredno izjavljene reklamacije i reklamacije koje nisu bile uredne po nekom od razloga, pa ih je potrošač naknadno kompletirao da budu uredne, Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema uredne reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na datu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača sadržavaće odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Povrat robe i novca

Povraćaj robe naručene na daljinu moguć je 14 dana od dana isporuke proizvoda kupcu.

Proizvodi koji se vraćaju moraju biti bez tragova upotrebe, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, uz priložen fiskalni isečak sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost, ili oštećenje proizvoda koja su nastala pogrešnim rukovanjem. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost, ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Novac se vraća kupcu po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustajanju.

U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, ili nakon 14 dana od isporuke nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja - povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Privatnost i sigurnost vaših podataka

Svi podaci koje ste ostavili tokom registracije služe isključivo za potrebe kupovine naših proizvoda.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne podatke za uspešnu obradu narudžbina, kao i statističke podatke koji nam daju povratne informacije o korišćenju sajta.

Izjava o saobraznosti

Poštovani, zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda. Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda obavezno pažljivo pročitate tehničku dokumentaciju i da se pridržavate priloženih uputstava.

Obaveze potrošača

 1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu.
 2. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kojima će proizvod biti smešten u zavisnosti od namene.

Izjava

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije

Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji.

Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

"Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu."

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

"U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice".