Proizvodi

Nitroplus

NITROPLUS STOLLER
EC ĐUBRIVO
INOVATIVNO AZOTNO ĐUBRIVO

SA DODATKOM KALCIJUMA N (15) Ca (12)

 

Nitroplus_Stoller_5L_700px

DEKLARISANI SASTAV:

 Ukupni azot (N)  15.0% w/w
 Ureični azot (N)   15.0% w/w 
 Vodotopivi kalcijum oksid (CaO)   12,0% w/w

 

OPIS:

NITROPLUS STOLLER je tečno đubrivo koje se koristi za kontinuirano snabdevanje biljke lako pristupačnim azotom i kalcijumom. Stoller-ova tehnologija primenjena u proizvodnji Nitroplus Stollera poboljšava fiziološku ravnotežu u biljci, podstičući kontinuirani rast korenovog sistema i translokaciju kalcijuma unutar biljnih tkiva. Ureični azot prisutan u proizvodu je stabilizovan u zemljištu, kao i u ostalim supstratima za uzgoj, čime se obezbeđuje kontrolisano oslobađanje i apsorpcija od strane biljke (patentirana Stoller Tehnologija N-Hib).

NITROPLUS STOLLER je najbitniji proizvod kompanije STOLLER za sigurnu proizvodnju.

NITROPLUS STOLLER se primenjuje samo kroz sistem za navodnjavanje i može za 20% smanjiti količinu azota koju dodajemo kroz veštačka đubriva. Količina primene je 5l/ha na 7 dana.

NITROPLUS STOLLER dovodi u balans rast korena i nadzemnog dela biljke, optimizira aktivnost korena i usvajanje hraniva. Ovaj preparat treba dodati kada nam je cilj veći broj biljaka.

U paprici, paradajzu i krastavcu se ovaj preparat primenjuje u fazi razvoja korena, a benefite koje donosi su bočni rast biljke, kao i veći broj rodnih grana i cvetova.

U malinama primena ovog preparata u fazi cvetanja dovodi do boljeg rasta i razvoja bočnih grana.

 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Nitroplus_tabela2