Proizvodi

N-Balancer

 N-BALANCER

EC ĐUBRIVO
KOMPLEKS MIKROELEMENATA: BOR (B) I MOLIBDEN (Mo)

 

N_Balancer_1L_450px

DEKLARISANI SASTAV: 

logo_ecocert_r
 
Organic_list_3

 Vodotopivi bor (B)  9.0% w/w
 Vodotopivi molibden (Mo)   0.03% w/w 

 

OPIS:

Sadržaj bora i molibdena u N-Balancer-u zajedno sa Stoller tehnologijom prisutnom tokom proizvodnog procesa osigurava jedinstven proizvod za regulisanje vegetativnog rasta i poboljšanje biljnih rezervi povećavajući kretanje šećera od lišća prema organima za skladištenje.

N-BALANCER je proizvod koji zaustavlja apikalni rast i utiče na translokaciju ugljenih hidrata iz lišća u plodove, krtole, organe rezervi, pupoljke (izbegavanje alternativnog rađanja, kao i bolje i uniformnije cvetanje), brže postizanje boje ploda (paprika se oboji u crveno za 3 DANA) itd.

N-BALANCER primeniti u malinama na kraju vegetacije, pozitivan efekat na stvaranju rezervi u biljnim tkivima, pripremu pupoljaka i njihovo kretanje u sledećoj godini. Ovaj tretman odraditi dok je lišće još uvek zeleno, tj. dok  nije opalo.

U vinovoj lozi zaustavlja rast i translocira šećere u grožđe, a takođe se dobija i bolja obojenost tamnih sorti.

N-BALANCER utiče na rast krtola (i njihovo nalivanje), lukovica, korena korenastog povrća i repe.

Efikasnost preparata je mnogo bolja kada se on primeni u toku sunčanih dana.

N-BALANCER se primenjuje folijarno, a količine primene preparata su od 2-3l/ha, u zavisnosti od biljne kulture i cilja koji želimo da postignemo.

 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

N_BALANCER_TABELA1