Proizvodi

Trainer

Organic_list_3OMRI_logo  ecocert veg
bubamara  biljnog_porekla  dozvoljeno_u_org.  rezidue  bez_metala

Trainer_smanjen
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo na bazi aminokiselina biljnog porekla za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.

100% AMINOKISELINE BILJNOG POREKLA bez aminokiselina životinjskog porekla!

PREDNOSTI

  • visok stepen usvajanja aminokiselina biljnog porekla
  • uravnoteženo snabdevanje organskim azotom
  • otpornost na klimatske stresove
  • maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo
  • stimulacija rasta biljaka
  • povećanje veličine i kvačiteta ploda
  • veći prinosi
  • povećan sadržaj šećera u plodu

  SASTAV 

Organska materija                        41%
Organski azot (N)                          5%
Aminokiseline biljnog porekla         31%
Specifična težina                    1.18 kg/L
pH                                             4-5

AMINOGRAM
Alanin                                       4.6%
Arginin                                      7.0%
Aspartinska kis.                         11.7%
Cistein                                      1.0%
Glutaminska kis.                        18.0%
Glicin                                        4.5%
Histidin                                     2.8%
Izoleucin                                   4.8%
Leucin                                      8.0%
Lizin                                         6.0%
Metionin                                    1.5%
Fenilalanin                                 5.2%
Prolin                                        5.1%
Serin                                        5.5%
Treonin                                     4.1%
Triptofan                                   1.2%
Tirozin                                      3.9%
Valin                                         5.1%

ANTISTRES DEJSTVO: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenje, itd.)

BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO: potpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja (rast, formiranje plodova  i njihov rast, itd.)

HRANJIVO DEJSTVO: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji potpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka. 

PRIMENA I DOZIRANJE
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu.
Način primene se određuje na osnovu zahteva i nutritivnog stanja useva.
U standardnim uslovima:

Folijarna primena: 300 - 350 ml/100l vode
 za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
maksimalna apsorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.

KOMPATIBILNOST
TRAINER se može mešati se većinom pesticida i đubriva na tržištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodin-om.
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini.

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU.

Trainer je OMRI SERTIFIKOVANO đubrivo.

PAKOVANJE: 

100 ml
250 ml
1 lit 
5 lit

KVALITET, VREDNOST I SIGURNOST ZA ZDRAVLJE
Italpollina koristi samo sertifikovne biljne sirovine, koje nisu genetski modifikovane, bez teških metala (kadmijum, arsen...) i drugih zagađivača. Nikada ne koristimo životinjske ostatke za industrijsku obradu. Sve organske supstance TRAINERA su biološki aktivne.

TEHNIČKI LIST

OMRI SERTIKAT

ECOCERT LISTA