Proizvodi

Quik link

Organic_list_3logo_ecocert_r

bubamara  biljnog_porekla  dozvoljeno_u_org.  visoka_cistoca  rezidue

quik_link_copia
NOVOST U FERTIGACIJI

QUIK-LINK je novo tečno đubrivo za fertigaciju koje sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i aktivne biološke sastojke organskog porekla (biljne amino kiseline i peptide).

PEPTIDI STIMULATORI RASTA KORENOVIH DLAČICA (RHPP)                                  

(Root Hair Promoting Peptide)

QUIK-LINK je bogat sa RHPP peptidima, koji su signalizirajući peptidi (izolovani od strane Italpolline) za razvoj i razmnožavanje ćelija i rast i formiranje korenovih dlačica.

QUIK-LINK stimuliše bolje klijanje semna, kao i rast rasada i mladih biljaka. Poboljšava lignifikaciju (čvrstinu) samih biljaka. Mikroelementi iz kompleksa, aminokiseline i peptidi potpomažu rast korena.

Molibden je od esencijalne važnosti za biljni razvoj, jer ima ulogu u konverziji nitratnih i fosfatnih enzima. Stimuliše biljni metabolizam i pomaže u prevazilaženju stresa prouzrokovanog uslovima okruženja (suša,toplo,hladno,…)

SASTAV

Bakar (Cu) vodorastvorljiv (u kompleksu) 0.1%
Gvožđe (Fe) vodorastvorljivo (u kompleksu) 1.0%
Mangan (Mn) vodorastvorljiv (u kompleksu) 0.7%
Cink (Zn) vodorastvorljiv (u kompleksu) 0.3%

UPOTREBA I DOZE PRIMENE:

QUIK-LINK je đubrivo namenjeno za fertigaciju. Doze primene treba prilagoditi potrebama biljnih vrsta koje se uzgajaju kao i opštem stanju useva.

U usevu prosečnog stanja primenjuje se 3 puta posle rasađivanja po jednom nedeljno.

Hortikultura: 3 – 5 litara/ha;

Novi zasadi vinograda i voćnjaci: 4 – 6 litara/ha;

PREDNOSTI

  • Stimulator rasta korena.
  • Ubrzava rast i razvoj sa rastvorljivim Mo, Cu, Zn, Mn, Fe.
  • Bolja propustljivost zemljišta / Povećana mobilnost hraniva.
  • Antistresno dejstvo.
  • Veća otpornost biljke na bolesti.
  • Povećava kapacitet zemljišnog kompleksa.
  • Visoko kompatibilan sa mikoriznim gljivicama.

PAKOVANJA:

  • 100ml
  • 250ml
  • 1l

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007

TEHNIČKI LIST