tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Biostimulatori i aminokiseline,rast,ukorenjavanje,stres,biljka,hoya,subotica | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Biostimulatori i aminokiseline

BIOSTIMULATORI

PRIRODNI FITOSTIMULATORI su prirodni ekstrakti biljnog porekla koji mogu da stimulišu fiziološki razvoj biljke. Povećavaju količinu i kvalitet plodova (sadržaj šećera, boju...)

PRIRODNI FITOSTIMULATORI poboljšavaju metabolizam i deobu ćelija, podpomažu vegetativni razvoj i pojačavaju otpornost biljke na nepovoljne klimatske uslove i bolesti, garantuju idealne metaboličke aktivnosti, omogućavajući biljci da uvek bude na maksimumu svog proizvodnog kapaciteta.

POSEBNE PREDNOSTI: PRIRODNO POREKLO
Svi sastojci su biljnog porekla što je preduslov da se oni mogu brzo absorbovati od strane biljaka. Koriste se samo sertifikovane sirovine bez organohloridnih i organofosfatnih pesticida. Nisu škodljivi po okolinu niti po zdravlje ljudi i životinja.

POTPUN I IZBALANSIRAN SASTAV
Savremeni doprinos biohemijskih faktora i hranjivih materija i njihova brza dostupnost zadovoljavaju veći energetski kapacitet nego što karakteriše uobičajeni razvoj, sprečavanjem kolapsa biljke ili deformacije plodova.

AKTIVIRAJU ODBRANBENI MEHANIZAM
Među sastojcima postoji nekoliko posebnih aminokiselina, koje su u slobodnom stanju, igra veoma važnu ulogu u glavnom metabolizmu, povećavajući i/ili aktivirajući odbranu od bolesti i gljivičnih oboljenja.

AMINOKISELINE BILJNOG POREKLA

SISTEM PROIZVODNJE: ENZIMSKA HIDROLIZA
Najbolji sistem hidrolize je enzimski. Enzimska hidroliza ne degradira još više lomljive amino kiseline, ali njena primena je kompleksnija, upoređenju sa drugim tehnikama.
Rezultat je čist proizvod, sa maksimalnom efikasnošću bez neprijatnog mirisa.

NAJBOLJI PERIOD ZA APLIKACIJU
Zahtevi za aminikiselinama surazličiti u zavisnosti od fiziološkog stanja biljke. Najbolji trenutak za aplikaciju je kada biljka ima specifičan zahtev za aminokiselinama: porast, oplodnja i uvećanje ploda, ili kada mraz, suša ili nešto drugo promeni uslove za normalan rast biljaka.

ZAŠTO IZABRATI BILJNE AMINOKISELINE?
Biljnom hidrolizom dobijamo veći izbor aminokiselina;
- One su bogatije Asparginskim i Glutaminskim kiselinama, koje imaju direktan efekat na razvoj biljaka;
- Aminokiseline biljnog porekla su upravo one koje su korisne za biljke i lakše se absorbuju

KOJE SU RAZLIKE U ODNOSU NA AMINOKISELINE ŽIVOTINJSKOG POREKLA?

-Hidroxyproline i Hidroxylysine su prisutni u hidrolizovanom kolagenu (koža) i nemaju funkciju u biljnom metabolizmu.
- glicin se nalazi većinom u hidrolizovanom kolagenu, ima stimulativan efekat u manjim dozama i fitotoksičan efekat iznad određenog nivoa.
-Biljni hidrolizant ima direktan stimulativni efekat na biljku.

Zahvaljujući biljnom poreklu (bez životinjskog odpada ili odpada od štavljenja i slično) đubriva ne sadrže:

- ostatke antibiotičkog materijala
- nusproizvode fermentacije
- teške metale (hrom, olovo, itd...)
- hloride ili druge zagađivače

EKOLOŠKA I ZDRAVSTVENA GARANCIJA
Korišćenjem isključivo materijala biljnog porekla (bez GMO) mi pružamo maksimalnu zdravstvenu bezbednost kao i potpunu sigurnost za životnu sredinu.

Ne postoji rizik kontaminacije od goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), Salmonele, Eserihia koli i ostalih životinjskih patogena.