Proizvodi

ReduPaint

Cevi za grejanje

Kako je ReduPaint 100% vodeni rastvor, to praktično znači da nema isparavanja materija organskog porekla, ne prouzrokuje nikakva oštećenja osetljivim biljkama tokom faze njihovog rasta kada su i najosetljivilje. ReduPain je ekonomična, i visoko kvalitetna farba. Farba se brzo suši i stvara se postojan i elestičan sloj. ReduPaint je otporan na različite klimatske uslove.

Mardenkro predstavlja novu generaciju farbi: Bezbedno za ljude, za okolinu i biljke, Obezbeđuje jednoslojni pokrivač i brzo se suši u elastičan i ne izolovani sloj , dodatno grejanje nakon što se osuši nije potrebno, obezbeđuje dobru postojanost, ne oštećuje biljke, bezbedan je za ljude i okolinu, kao i za gajene biljke.

Uputstvo za upotrebu:

Farba, za cevi za grejanje u proizvodnim objektima, plastenicima i staklenicima. Do sada, farbe koje su bile dostupne za farbanje cevi za grejanje u plastenicima, sadržali su rastvarače. Takve farbe su u sebi imale 30-40% organske materije koje isparavaju, a ove materije pored toga što su fitotoxične zagađuju i životnu sredinu. Da bi se izbeglo oštećenja na biljkama, kod farbi na bazi rastvarača moralo se dozvoliti farbi da se osuši, i nakon toga da se sistem za grejanje uključi 80°C i da prozori budu otvoreni duže vreme da štetne materije ispare. Iako trenutna generacija farbi je na vodorastvorljivoj bazi još uvek sadrže 10-20% organske materije. Naročito za upotrebe u plastenicima, staklenicima, Mardenkro je proizveo farbu Redu Paint na vodenoj vazi za farbanje grejnih cevi. Ovaj proizvod ne sadrži organske rastvarače. A pored svega, jedinstven koncept je upotrebjen da se eliminišu i ostale isparljive komponente takođe.To znači da proizvod ReduPaint jedva izlučuje-isparava bilo kakve materije. Redu Paint je visokvalitetna farba: Potrebno je jedan ili dva sloja.

Drugi sloj obavezno naneti na metal koji nije predhodno tretiran-farban. Za čišćenje i razblaživanje se koristi voda. ReduPaint je ekonomičan za upotrebu, brzo se suši, i stvara beli, fin-sjajan,ne izolujući sloj.ReduPaint stvara postojan pokrivač na cevima. Ako se koristi po uputstvu ReduPaint je bezopasan na osetljive biljke.

PAŽNJA

Da bi se postigla najbolji rezultat voda u cevima dabude između 35-45 C.

Bezbedan za ljude i okolinu.

Isparavanje materija organskog porekla u atmosferu dovodi do zagađenja i formiranja smoga. ReduPaint praktično ne sadrži organske materije koje isparavaju i samim tim je doprinosi bojem okolišu. ReduPaint pored toga štedi energiju, jer nakon što se farba osušila nije više potrebno da se grejanje uključuje a prozori otvaraju.

Očistite prljavštinu, masnoću ili koroziju-rđu sa površine koja se farba, temperatura vode u cevima za grejanje je potrebno da bude između 35 - 45°C, pomešajte ReduPaint pre upotrebe, nanesite sa specialnim Redu Paint valjkom ili sa rukavicom za farbanje, upotrebite vodu a čišćenje opreme.

Pokrivanje:

Jednoslojno farbanje sa kanton od 5 litra (1,3 gal.) je dovojno za otp.600 metera grejnih cevi, čiji je obim 5 cm. A sa 16 litera je moguće ofarbati 2.000 metera.

Lagerovanje:

ReduPaint je potrebno lagerovati gde nije izložen mrazu.