tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 GS-4 | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

GS-4

Sredstvo za čišćenje koje vaše staklo čini čistim

Svetlost je jedan od najvažnijih elemenata za pravilan i uspešan za rast svih biljaka. Čista, prozračna stakla će propustiti više svetlosti u vašem stakleniku. Za tako nešto neophodno je redovno čišćenje staklenih površina.

Ali koji proizvod treba da koristite?

Uobičajena sredstva za čišćenje staklenih površina sadrže vodonik-fluor gasove koji imaju štetna isparenja, podjednako na gajene biljke i na radnike u istim objektima. Novi Mardekrov proizvod GS-4 ne sadrži gasove vodonik-fluora i nema efekat isparavanja. Dakle, siguran je za ljude i gajene biljke.

GS-4 je ekološki, neškodljivi proizvod za čišćenje stakla, usavršen posebno za staklene površine na i u staklenicima. Uklanja prljavštinu kao što je čađ, rđa ili alge.

GS-4 je dostupan u pakovanju od 10 i 25 litara.

PREDNOSTI GS-4

Pogodan za korišćenje u unutrašnjosti staklenika kao i na spoljnim površinama,Ne oštećuje staklo, sigurno otklanja nečištoće,Ne sadrži vodonik-fluor gasove i kao takav bezbedan je za ljude i okolinu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

U zavisnosti od količine nečistoće na staklenim površinam, jedan deo GS-4 treba razrediti sa 5 do 20 delova čiste vode. Naneti GS-4 na staklenu površinu, ostaviti da deluje i posle ispirati sa velikom količinom vode. Ne dozvoliti sredstvu da se osuši na staklu.

Razblaženost u odnosu od 1:10, u količini od 200 lit biće dovoljna za 10.000 m² površine.

GS-4 i vaše zdravlje

Amonium-bifluorid jedinjenja su toksična i korozivna. Izbegavati kontakt sa očima i kožom, noseći zaštitne naočare i obuću. U slučaju dodira sa kožom,detaljno isprati sa vodom. U slučaju kontakta sa očima, ispirati sa čistom vodom najmanje 10 minuta i obratiti se lekaru.

Okolina

Ukoliko se GS-4 koristi pravilno, amonijum-bifluorid se u potpunosti pretvara u amonijumheksafluorosilikat. Ovaj silikat reaguje sa supstancama u zemlji stvarajući jedinjenje koje je i inače prisutno u zemlji. Odpadna voda koja sadrži GS-4 može se ispustiti u kanalizaciju.