tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 ReduCondens | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

ReduCondens

Anti kondenzant

U zaštićenim objektima naročito u plastenicima, tokom hladnijih meseci pojava kondenzacije na unutrašnjem delu konstrukcije je česta. Kondenzacija je vrsta vodenih kapjica unutar objekta koja se poljavljulje kada temperatura padne ispod temperature smrzavanja, zavisnosti od pretežne vlažnosti i temperature u samom objektu. Rezultat je vidljivo smanjenje svetlosti i do 25%. Kapljice koji padaju utiču na rast biljke, a i povećavalju mogućnost pojave bolesti npr. borytis. ReduCondens je rešenje za problematične kapljice kondenzovane vode. Može se koristiti na plastičnoj foliji, polikarbonatu, akrilu, i staklu. ReduCondens je farba na vodenoj osnovi neutralne pH vrednosti, koja se lako meša sa vodom.

Uputstvo za upotrebu:

Pre upotrebe razredite 1 litar ReduCondens-a sa:

25 litara vode ako ide na staklo 50 - 100 litara vode ako ide na polikarbonat ili akril 50 - 100 litara vode ako ide na plastičnu foliju.

Otprilike 1000 litara je potrebno za 10.000m2. Stepen rastvaranja zavisi od površine, od stepena kondenzacije ili dugotrajnosti sezone. Rastvor ReduCondens je potrebno naneti na površinu u finoj magli koristeći čistu prskalicu sa finim rasprskivačem.

ReduCondens se nanosi na na suvu površinu tako što se prska od dole - od žleba pa prema vrhu, vodeći računa da je površina dovojna vlažna. Mora se dozvoliti da se sloj potpuno osuši, zbog toga ReduCondens se koristi u suvim okolnostima (npr. topao sunčan dan, niska rel. vlaga, dogrejan objekat, provetravanje za snižavanje vlage).

Nakon što se osuši stvara jednoličan sloj krajnje finih kvarcnih delova koji pripiju farbu na površinu. Ovi delovi su hidrofilnii kada se pomešaju sa vodom stvaraju veoma tanak sloj vode. Razblažen na odnose 1:25 i 1:50 nakon što se osušisvara skoro potpuno providan sloj. ReduCondens se pripaja na različite materiale, kao što su plastika, akril, i polykarbonat.Pošto pripijanja je glana osobina za dobar rezultat. Prisutna masnoća ili ostatak sredstva za dezinfekciju može da spreči pripijanje-adheziju. Neki tipovi folije mogu da budu vodo odbojni-kada na površini ima vodenih kapljica-tako da ReduCondens ne može da se pripije odgovarajuće. Ako imate sumnje kontaktirajte nas. Za odgovarajuće pripijanje što je bitno da površina na koju se nanosi ReduCondens bude suva pre prsknja. Nakon prskanja rastvor ReduCondensa mora da se u potpunosti osuši da bi se postigao potpuni efekat i pripijanje.

Rok proizvoda

ReduCondens je zaštićen protiv bakterijkog i gljivičnog raspadanja. Tokom lagerovanja sredstvo zaštititi od mraza a da temperatura ne prelazi 35⁰C. Tako će ReduCondens zadržati svoje osobine najmanje 3 godine. Ali razblažen rastvor se mora odmah upotrebiti.

Okolina

Glavni sastojci ReduCondensa su prirodne substance. Sadrži i aditive (surface tension reducer) koji obezbeđuju da površina bude dovoljno vlažna. Kada se prska na biljke stvara veliku kontakt površinu za vodu - kao što čine insekticidi ili đubriva. Ovo može da dovede do oštećenja samo osetljivih biljaka-kultura. Ako se koristi po uputstvu, ReduCondens neće dovesti do oštećenja biljaka. Kao kod pesticida i tu se takođe poreporučuje testiranje na biljkama prvo ili da se proveri fitoxičnost. I pored svega toga najboje je da objekat bude prazan tokom prskanja ReduCondensa, lakše je postići nižu relativnu vlagu u praznom objektu.

GUBITAK SVETLOSTI USLED KONDENZACIJE (PDF)