Proizvodi

Sonar 7-15-2

SONAR (7N-15P2O5-2K2O + 30%C)

SONAR konačno omogućava ujedinjenje prednosti organskih đubriva sa hemijskim u jedinstvenu formulaciju. SONAR je rezultat temeljnog istraživanja, koje je dovelo do formulacije sporoodpuštajućeg đubriva sa trenutnim dejstvom, koja je tipična karakteristika mineralnih elemenata.

SONAR je đubrivo koje garantuje odličan kvantitet hranjiva od početka do kraja rasta zahvaljujući postepenom otpuštanju organskog azota ili fosfora.

USLOVI UPOTREBE

SONAR je pogodan za đubrenje žitarica zahvaljujući pogodnom odnosu između azota I fosfora. Peletirana formulacija znači veliki sadržaj biološki aktivne organske supstance, što je čini pogodnim za umorna zemljišta, siromašna u organskoj materiji, ili laka zemljišta, gde je nedostatak vode ograničavajući faktor. Zahvaljujući vezi između elemenata u organskom I mineralnom obliku, njegova upotreba je fleksibilna I može se koristiti čak vrlo kasno. Ustvari, SONAR ne samo da kontroliše otpuštanje, već I količinu elemenata, koji se mogu usvojiti od strane biljke.

SASTAV

Sonar_isecen_ _Copy_1
Ukupan azot (N)                                    7%
Organski azot (N)                                  3%
Amonijačni azot (N)                               4%

Ukupan fosfor (P2O5)                         15%
Vodorastvorljiv fosfor (P2O5)           12,5%
Ukupan kalijum oksid (K2O)                 2%

Biološki organski ugljenik (C)              30%
Organska materija                               52%
Vlaga                                                     7

ORGANSKE SIROVINE: sušeni pileći stajnjak
MINERALNA ĐUBRIVA: mineralno đubrivo NP 18-46

PREDNOSTI

• Smanjuje operacije đubrenja nakon setve.
• Garantovano visoki prinosi zahvaljujući konstantnoj dostupnosti azota, fosfora I mikroelemenata.
• Smanjen efekat fitosanitarnih problema (gljivične bolesti) povezanih sa neujednačenošću elemenata i zamorom zemljišta.
• Smanjen gubitak elemenata (ušteda para i zaštita sredine).
• Poboljšano dejsto elemenata đubriva zahvaljujući mnogim organskim vezama.
• Laka I jednostavna distribucija zahvaljujući smanjenom i ujednačenom prečniku peleta (‹ 3 mm).

PAKOVANJE

Džakovi od 25 kg.