Proizvodi

Osnovna i peletirana đubriva

Posebna vrsta đubriva sa značajnom količinom huminskih, fulvinskih i amino kiselina, koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu. Pomoću ovih organskih kiselina korenov sistem biljaka može da iskoristi veću količinu mineralnih materija.

Unošenjem peletiranih organskih đubriva unosite veliku količinu korisnih mikroorganizama, koji oporavljaju osiromašena zemljišta i oslobađaju blokirana hraniva koja su se godinama taložila u zemljištu.

Italpollina_iseceno Guanito_isecen_1 Duetto_isecen_1 Phenix_iseceno_1 Sonar_isecen_1 12_5_15