Proizvodi

Duetto (3N - 3P2O5 - 7K2O)

bubamara dozvoljeno_u_org. visoka_cistoca rezidue bez_hlora bez_metala

Duetto je organsko peletirano đubrivo koje je zahvaljuljući svom specifičnom sadržaju organske materije namenjeno pre svega biljkama koje zahtevaju povećanu količinu kalijuma. Kalijum ima značajnu ulogu u procesu sazrevanja plodova, očvršćavanju ćelijskog zida,sintezi šećera ( paradajz, paprika, grožđe, voće, duvan). Kalijum zbog svoje uloge u fotosintezi, poboljšava asimilaciju hranljivih materija, a takođe pozitivno deluje na otpornost prema suši. Kalijum je vrlo bitan elemenat kada je u pitanju priprema biljke za prezimljavanje. Idealan je za korišćenje u solima prezasićenim zemljištima. Takođe može se primeniti u zemljištima koja sadrže puno hlorida kao i u kulturama koje imaju povećanu osetljivost na hlor.

Duetto oslobađa veliku količinu organske materije i huminskih kiselina koje poboljšavaju strukturu zemljišta i vrše aktivaciju mikroflore i na taj način smanjuju iscrpljenost zemljišta

SASTAV

Duetto_isecen_ _Copy_1
Ukupan azot (N)                                    3%
Ukupan fosfor (P2O5)                           3%
Kalijum (K2O5)                                      7%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)        2%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)               0,8%
Vodorastvorljiv bor (B)                         0,2%
Ugljenik u organskom obliku (C)          31%
Organski sastav                                   62%
Huminske kiseline                                  4%
Fulvinske kiseline                                   7%
Vlaga                                                      8%
pH vrednost                                            7

TEHNIČKI LIST

logo_ecocert_r