tr?id=300626066194206&ev=PageView&noscript=1 Italpollina 12-5-15,organo-mineralno đubrivo,peletirano | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Italpollina 12-5-15

ITALPOLLINA 12-5-15 (12N-5P2O5-15K2O)


12_5_15_Sajt

Italpolina_12_5_15_SK_logo_400px

ITALPOLLINA 12:5:15 SK je osnovno organo-mineralno bez-hlorno đubrivo sa trenutnim i produženim efektom otpuštanja hranljivih elemenata. To je nova generacija đubriva u kojem je idealno izbalansiran mineralni sa organskim delom hraniva koga u ovom đubrivu ima 39%.

Ovim đubrivom se postiže ravnomerna ishrana biljaka u dužem vremenskom periodu jer organski deo smanjuje ispiranje mineralnih hraniva, poboljšava fizičku i hemijsku strukturu zemljišta.

Džakovi od 25 kg.

PREDNOSTI I DEJSTVO

Mineralni deo je veoma brzo dostupan biljkama, dok je organski deo, zbog procesa mineralizacije dostupan biljci u dužem vremenskom periodu. Upotrebom ovog organo-mineralnog peletiranog đubriva, biljka neće imati deficit hraniva u dužem vremenskom periodu bez obzira na vremenske prilike, odnosno moguće velike količine padavina za kratko vreme (nema ispiranja).

ITALPOLLINA 12:5:15 SK našla je veliku primenu u svim oblastima biljne proizvodnje, a naročito u voćarstvu i povrtarstvu, tj. u kulturama koje zahtevaju više kalijuma i prisustvo hranljivih elemenata bez velikih oscilacija i u dužem vremenskom periodu.

Treba posebno naglasiti da je fosfor većim delom u organskom obliku i da se kao takav gotovo tri puta bolje iskoristi od strane biljke.

U kombinaciji sa organskim đubrivima sa kojima je ITALPOLLINA već više od pola veka lider u svetu, postižu se vrhunski rezultati kako po pitanju kvaliteta tako i u postizanju rekordnih prinosa.

Količine primene zavise pre svega od hemijskog sastava i fizičke strukture zemljišta i od kulture u kojoj se primenjuje, a kreću se od 300kg do 600kg/ha.

SASTAV

Ukupan azot (N)  12%
Amonijačni azot 2%
Ureični azot  7%
Organski azot 3%
Ukupan fosfor (P2O5) 5%
Vodorastvorljiv kalijum (K2O) 15%
Organski ugljenik (C) 21%
pH 7