Proizvodi

Italpollina 12-5-15

ITALPOLLINA 12-5-15 (12N-5P2O5-15K2O)

12_5_15_Sajt
SASTAV
Ukupan azot (N)                          12%
Amonijačni azot                             2%
Ureični azot                                   7%
Organski azot                                3%
Ukupan fosfor (P2O5)                   5%
Vodorastvorljiv kalijum (K2O)      15%
Organski ugljenik (C)                   21%
pH                                                    7

Organo-mineralno đubrivo sa velikom količinom sporoodpuštajućeg azota (N = 12%),  kalijuma (K2O = 15%) i organskog ugljenika (C = 21%). Pruža veliku količinu hranljiva tokom celog perioda razvoja biljke zahvaljujući sporom odpuštanju organskog azota, fosfora i kalijuma. Visok sadržaj kalijuma, poboljšava sazrevanje plodova i njihov kvalitet.

Džakovi od 25 kg

PREDNOSTI I DEJSTVO

1. ISTRAŽIVANJE NOVIH FORMULA
Ekskluzivno organsko đubrivo sa visokim sadržajem organskog azota i fosfora koji deluju sa mineralnim azotom i kalijumom i stvaraju kroz organsku supstancu mnogostruke veze između huminskih kiselina i mineralnih elemenata.

2. USMERENO DEJSTVO RADI POBOLJŠANJA KVALITETA I PROIZVODNJE
Zahvaljujući prisustvu hraniva tokom celog perioda razvoja useva, 12-5-15 garantuje dostupnost pravih elemenata tokom perioda najvećeg usvajanja.

3. FLEKSIBILNOST UPOTREBE
Bez obzira na tip zemljiša (lako ili teško) i klimatskih uslova (hladno proleće).

4. USVAJANJE ORGANSKE MATERIJE

5. POBOLJŠANA BIOLOŠKA PLODNOST
ITALPOLLINA 12-5-15 je pogodan za transformaciju slame i smanjenja zamora zemljišta.

ITALPOLLINA 12-5-15 je pogodna za đubrenje žitarica i voćnjaka zahvaljujući odnosu između azota, fosfora i kalijuma. Peletirana formulacija znači da postoji velika količina biološki aktivne huminske organske materije, što ga čini pogodnim za umorna zemljišta, siromašna u organskoj materiji, ili lakim zemljištima, gde je nedostatak vode ograničavajući faktor. Zahvaljujući vezama između elemenata u organskom i mineralnom obliku njegova upotreba je fleksibilna i može da se baci na njivu vrlo kasno.
Ustvari,12-5-15 ne samo da kontroliše otpuštanje, nego takođe i količinu elemenata, koji se mogu usvojiti od strane biljke.

ITALPOLLINA 12-5-15 sprečava gubitak glavnih elemenata (N,P,K ) usled stalnih kiša tokom proleća, i zadržava visoko usvajanje azota, fosfora i kalijuma tokom meseci u lakim zemljištima.