Proizvodi

Guanito (6N - 15P2O5 - 3 K2O)

logo_ecocert_r Organic_list_3

bubamara dozvoljeno_u_org. visoka_cistoca rezidue bez_hlora bez_metala  

Guanito je peletirano organsko đubrivo sa visokim sadržajem fosfora za brzu i efikasnu nadoknadu ovog izuzetno važnog hraniva u zemljištu. Osnovna sirovina Guano poreklom je iz Perua, dosta je skupa i deficitarna sirovina, a odlikuje se izuzetno visokim sadržajem fosfora u organskom obliku, niskim nivoom soli i blago kiselom pH vrednošću (pH= 6,5). Guanito omogućava kontinuiranu obezbeđenost hranljivim materijama u dužem vremenskom periodu i u svakom životnom ciklusu gajene biljke. Sa poboljšanjem mikrobiloških procesa u zoni korenovog sistema, Guanito omogućava biljci da lakše usvaja raspoložive hranljive materije.

Osigurava visoke prinose i koncentraciju aktivne supstance za porast, kao što su huminske kiseline, vitamini, amino kiseline, auksini i citokinini, zahvaljuljući kojima biljka može lakše da iskoristi hranljive materije.

SASTAV

Guanito
Ukupan azot (N)                                   6%
Ukupan fosfor (P2O5)                        15%
Kalijum (K2O)                                       3%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)       2%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)             0,8%
Vodorastvorljiv (B)                              0,2%
Kalcijum-oksid (CaO)                          10%
Ugljenik u organskom obliku (C)         32%
Organska materija                            55,2% 
Huminske kiseline                              3,5%
Fulvinske kiseline                               7,5%
Vlaga                                                     7%
pH vrednost                                           6,5

TEHNIČKI LIST