tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 PRO-FORTE, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

GEL PRO-FORTE

Proizvod za jačanje biljaka koji sadrži aminokiseline, vitamine i poliole isključivo biljnog porekla

Pro_Forte_700px
GROGREEN GEL PRO-FORTE je proizvod za jačanje biljaka koji sadrži aminokiseline, vitamine i poliole isključivo biljnog porekla.

Aminokiseline i komplex vitamina unapređuju razvoj korena i vegetativni rast, podstiču cvetanje, oprašivanje i zametanje plodova, povećavaju količinu i kvalitet plodova i štite useve od nepovoljnih uslova. Slobodne aminokiseline koje se nalaze u ovom gelu se brzo usvajaju od strane useva i utiču na veliki broj fizioloških funkcija.

Polioli su komponente koje posreduju u metaboličkim procesima i povećavaju i ubrzavaju reakciju biljaka na abiotske stresove kao što su suša, hladnoća ili zaslanjeno zemljište. Imaju ulogu i u fotosintezi i translokaciji ugljenika u usevu.

PRO-FORTE se izdvaja kao visoko-koncentrovani (40% aminokiselina) proizvod (ili đubrivo) sa ujednačenim količinama različitih aminokiselina (uglavnom prolina, glicina i glutaminske kiseline), ne sadrži hloride i teške metale i potpuno je rastvorljiv.

Pro_Forte_AA_tabela1

Načini korišćenja i vreme primene

Primena preko sistema za zalivanje

  • Žitarice (pšenica, ječam itd): Primeniti 3 – 4 kg/ha na početku sezone. Ponoviti pre cvetanja.
  • Usevi na otvorenom polju: Primeniti 2 – 4 kg/ha u fazi 4 – 6 listova. Ponoviti pre cvetanja i nakon zametanja plodova.
  • Usevu u plasteniku: Primeniti 3 – 4 kg/ha za vreme kritičnih faza razvoja. Početi sa primenom nakon rasađivanja.
  • Voće, grožđe, itd: Primeniti 4 – 6 g/ stablu na početku aktivnosti korena, zatim nakon zametanja plodova do početka zrenja plodova. Ponoviti aplikaciju i nakon berbe.

Folijarna primena

Primenjivati za vreme kritičnih faza razvoja biljke (presađivanje, razvoj korenovog sistema, cvetanje i zametanje plodova, rasta plodova, pre zime, pre i nakon primene pesticida itd). Koristiti u koncentracijama od 200 – 300g/ 100 l vode po tretmanu. Nikad ne preći maksimalnu koncentraciju od 0,5% (ili 500g/ 100 l vode). Ne nanositi tokom veoma vrućeg vremena ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za nanošenje je rano ujutro ili uveče.

  • Žitarice: 2-2,5 kg/ha, pre bokorenja (GS21), cvast 1 cm (GS30).
  • Krompir: 2-3 kg/ha, za vreme inicijacije krtola, tokom faze punjenja.
  • Staklenici i povrće na otvorenom: 2-3 kg/ha, posle presađivanja, pre cvetanja, posle zametanja plodova, tokom nalivanja voća.
  • Voće: 3 kg/ha, na pupoljku, posle zametanja plodova, u fazi nalivanja plodova, posle berbe.
  • Vinova loza: 1,5-3 kg/ha, na novim izdancima u proleće, nakon zametanja plodova, u fazi šarka, posle berbe.

Mešanje i primena

Polovinu rezervoara za prskanje napunite čistom vodom, dodajte potrebnu količinu PRO-FORTE, zatim napunite rezervoar vodom do kraja i primenite bez odlaganja. Dodajte prvo u prskalicu PRO-FORTE kada ga mešate sa drugim preparatima. Nakon upotrebe temeljno očistite prskalicu.
Uvek pročitajte etiketu proizvoda koji planirate da koristite uz PRO-FORTE pre njihovog mešanja.

Kompatibilnost

PRO-FORTE je kompatibilan sa većinom korišćenih pesticida i đubriva. Preporuka je da se uradi test manjeg obima na usevu pre nego što nastavite sa tretmanom. Izbegavajte mešanje sa visoko alkalnim proizvodima ili proizvodima koji sadrže kalcijum. Uvek pročitajte etiketu proizvoda koji planirate da koristite uz PRO-FORTE pre njihovog mešanja.

Skladištenje

Zaštititi od mraza. Čuvati na temperaturi od 5°C do 50°C u odgovarajućem skladištu sa dobrom provetrenošću. Čuvati u originalnom pakovanju dalje od toplote ili direktne sunčeve svetlosti.
Delimično iskorišćeno ili oštećeno pakovanje treba držati dobro zatvoreno. Držati van domašaja dece. Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane. Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe.

PREUZMITE BROŠURU