tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Gel Black Magic, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Gel Black Magic

Black_Magic_3_packaging_sizes_ _Copy_1

Black Magic je formulacija koja se koristi za unapređenje zemljišta i stvaranja optimalnih uslova za rast i razvoj biljaka. Redovna primena preparata Grogreen Gel Black Magic će unaprediti aeraciju zemljišta (obogaćenost kiseonikom), prilično popraviti sposobnost zadržavanja vode kao i drenažu zemljišta.
Posebno se preporučuje za alkalna i zaslanjena zemljišta, gde će primenom Gel Black Magic-a doći do zamene natrijuma kalcijumom i poboljšanih uslova za bolji razvoj korena.
Black Magic predstavlja posebno stvorenu kombinaciju kalcijuma (u nitratnom obliku) sa huminskim kiselinama, šećerima i mikroelementima u proizvodu niskog pH koji je potpuno rastvorljiv u vodi. Njegova primena je veoma pogodna za ispravljanje problema u vezi sa nedostatkom kalcijuma, a istovremeno poboljšava mikrobiološki život i strukturu zemljišta što će rezultirati boljim performansama biljaka.
Black Magic je takođe vrlo koristan i za tretman semena kod žitarica u cilju povećanja stope klijanja.

tabela_Black_Magic_500px

Primena

Primenite tokom kritičnih faza rasta ili na veoma alkalnim/slanim zemljištima da biste poboljšali snagu rasta biljke ili omogućili oporavak od stresa. Naizmenično koristite/ili zamenite tradicionalna vodotopiva đubriva dok se biljke ne oporave.

Preporučena količina primene:

  • Kroz sistem za navodnjavanje: 3-10 kg/ha
  • Tretman semena: 0,3 - 0,5 kg na 1 tonu semena