tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Pro-Algin, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

GEL PRO-ALGIN

Koncentrovani biostimulator ekstrakta morskih algi

Pro_Algin_700px
PRO-ALGIN je koncentrovani biostimulator ekstrakta morskih algi.

PRO-ALGIN je obogaćen polisaharidima, aminokiselinama, glicin betainom, huminskim/fulvinskim kiselinama i organskim kiselinama.

PRO-ALGIN poboljšava otpornost useva, poboljšava unos hranljivih materija i poboljšava kvalitet i prinose useva tako što:

  • podstiče reakciju biljke na abiotske stresove
  • reguliše unutrašnje tokove vode
  • poboljšava razvoj korena
  • unapređuje cvetanje i zametanje plodova.

Preporuke

Načini korišćenja i vreme primene

PRO-ALGIN je pogodan za folijarnu primenu, direktnu primenu navodnjavanjem ili preko sistema kap po kap.

Navodnjavanje zemljišta

PRO-ALGIN se preporučuje za sve vrste useva. Koristi se u količini od 3 – 5 kg/ha/primeni, počevši od klijanja ili presađivanja za povrće ili na početku aktivnosti korena kod voća. Ponovite primenu još 2 – 3 puta za vreme kritičnih faza razvoja biljke (cvetanje, zametanje plaodova, nalivanje plodova...) ili u periodu loših klimatskih uslova i kod nepovoljnih uslova zemljišta.

Folijarni tretman

Koristi se u količinama 1,5 – 3 kg/ha, u zavisnosti od vrste useva i faze razvoja. Uvek koristite u dovoljnoj količini vode da bi pokrivenost lišća bila potpuna. Ne nanositi tokom veoma vrućeg vremena ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za nanošenje je rano ujutru ili uveče.

  • Žitarice: 2-2,5 kg/ha, pre bokorenja (GS21), cvast 1 cm (GS30).
  • Krompir: 2-3 kg/ha, za vreme inicijacije krtola, tokom faze punjenja.
  • Staklenici i povrće na otvorenom: 2-3 kg/ha, posle presađivanja, pre cvetanja, posle zametanja plodova, tokom nalivanja voća.
  • Voće: 3 kg/ha, na pupoljku, posle zametanja plodova, u fazi nalivanja plodova, posle berbe.
  • Vinova loza: 1,5-3 kg/ha, na novim izdancima u proleće, nakon zametanja plodova, u fazi šarka, posle berbe.

Mešanje i primena

Polovinu rezervoara za prskanje napunite čistom vodom, dodajte potrebnu količinu PRO-ALGIN, zatim napunite rezervoar vodom do kraja i primenite bez odlaganja. Dodajte prvo u prskalicu PRO-ALGIN kada ga mešate sa drugim preparatima. Nakon upotrebe temeljno očistite prskalicu.
Uvek pročitajte etiketu proizvoda koji planirate da koristite uz PRO-ALGIN pre njihovog mešanja.

Kompatibilnost

PRO-ALGIN je kompatibilan sa većinom korišćenih pesticida i đubriva. Preporuka je da se uradi test manjeg obima na usevu pre nego što nastavite sa tretmanom. Izbegavajte mešanje sa visoko alkalnim proizvodima ili proizvodima koji sadrže kalcijum.

Skladištenje

Zaštititi od mraza. Čuvati na temperaturi od 5°C do 50°C u odgovarajućem skladištu sa dobrom provetrenošću. Čuvati u originalnom pakovanju dalje od toplote ili direktne sunčeve svetlosti.
Delimično iskorišćeno ili oštećeno pakovanje treba držati dobro zatvoreno. Držati van domašaja dece. Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane. Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe.

PREUZMITE BROŠURU