tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Five TERRA, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

FIVE Terra 12-44-12 + 6 CaO + 3 MgO + ME (pH 2,6)

Five_Terra_1kg_rechte_pot
OPIS:
  • Đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, kao i kalcijuma i magnezijuma, sa dodatkom mikroelemenata.
  • 100% vodotopivo bez ikakvih ostataka i sedimenata.
  • Nizak pH povećava lakšu usvojivost hraniva.
  • Namenjeno za primenu tokom faza razvoja korena i razvoja cvetnih pupoljaka.
SASTAV:
 Ukupan azot (N)   8 % 
 Fosfor pentoksid (P2O5), vodorastvorljiv  27 %
 Kalijum oksid (K2O), vodorastvorljiv  8 %
 Kalcijum oskid (CaO), vodorastvorljiv  4 %
 Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv  2 %

NAČIN PRIMENE:

Mešanjem GEL FIVE TERRA u rezervoaru zajedno sa vodom. 
GEL FIVE TERRAse po potrebi može mešati sa kalcijum nitratom u istom rezervoaru.

Ne mešati sa drugim NPK đubrivima ili đubrivima koja u sebi sadrže fosfate i/ili sulfate.
U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

 

KOLIČINE PRIMENE:

Fertigacijom:
Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE TERRA u uslovima prihrane varira od 0.5 do 2 g/l
(0.05 – 0.2%). Ova formulacija bogata fosforom je najbolja za primenu tokom razvoja korena (razvoj krtole kod krompira, nakon rasađivanja povrća, u početnim fazama razvoja korena kod drvenastih biljaka), tokom razvoja cvetnih pupoljaka.
Folijarni tretman:
Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je  2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase. 

U ponudi u našem web shop-u:

https://www.hoya-vs.com/webshop/dubrivo/gel-formulacije-vodotopivih-dubriva/gel-five-terra/