tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Five MULTI, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

FIVE Multi 20-20-20 + 6 CaO + 3 MgO + ME (pH 2,2)

  • Izbalansirana NPK formulacija sa visokim sadržajem Kalcjiuma i Magnezijuma i dodatkom mikroelemenata.
  • Visoka rastvorljivost svih nutrijenata održava sistem za fertigaciju čistim i bez začepljenja.
  • Sposobnost zakišeljavanja zemljišta kombinovanog sa dobrom količinom kalcijuma obezbeđuje popravku alkalnih zemljišta.
  • Namenjen za upotrebu tokom kompletnog proces rasta i razvoja biljke.

Five_Multi_1kg_rechte_pot

PROPISAN SADRŽAJ W/W W/V
Ukupan azot (N) 13% 20%
Fosfor pentoksid (P2O5), vodorastvorljiv 13% 20%
Kalijum (K2O) vodorastvorljiv 13% 20%
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv 4,0% 6,0%
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv 2,0% 3,10%
Bor (B), vodorastvorljiv 0,010% 0,016%
Bakar (Cu) EDTA helatovan, vodorastvorljiv 0,002% 0,003%
Gvožđe (Fe) EDTA helatovano, vodorastvorljivo 0,050% 0,080%
Mangan (Mn) EDTA helatovan, vodorastvorljiv 0,020% 0,032%
Molibden (Mo) vodorastvorljiv 0,002% 0,003%
Cink (Zn), EDTA-helatovan, vodorastvorljiv 0,010% 0,016%

NAČIN PRIMENE

GEL FIVE MULTI se meša sam u rezervoaru sa vodom obezbeđujući biljci svu potrebnu hranu. 
GEL FIVE MULTI se po potrebi može mešati s kalcijum nitratom u istom rezervoaru.

Ne mešati sa drugim NPK đubrivima ili đubrivima koja u sebi sadrže fosfate i/ili sulfate.
U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

KOLIČINE PRIMENE

Fertigacijom:
Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE MULTI u uslovima prihrane varira od 0,5 do 2 g/l
(0,05 – 0,2%). 
Folijarni tretman:
Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.