tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 FIVE FRUCTUS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

FIVE Fructus 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + TE (pH 2,2)

  • Formula bogata kalijumom i visokim sadržajem kalcijuma, magnezijuma, kao i mikroelemenata.
  • Podiže prinos i kvalitet ploda.
  • 3 u 1 kombinacija (NPK – obezbeđenost Kalcijumom – Acidifikacija).
  • Namenjen za upotrebu tokom faza razvoja ploda i sazrevanja. 

Five_Fructus_5kg_700px

PROPISAN SADRŽAJ W/W W/V
Ukupan azot (N) 12% 18,0%
Nitratni azot (N-NO3) 10% 14,60%
Ureični azot (N-NH2) 2% 3,40%
Fosfor pentoksid (P2O5), vodorastvorljiv 5,0% 9,0%
Kalijum oksid (K2O), vodorastvorljiv 22,7% 36%
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv 4,0% 6,0%
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv 2,0% 3,10%
Bor (B), vodorastvorljiv 0,010% 0,016%
Bakar (Cu) EDTA helatovan, vodorastvorljiv 0,002% 0,003%
Gvožđe (Fe) EDTA helatovano, vodorastvorljivo 0,050% 0,080%
Mangan (Mn) EDTA helatovan, vodorastvorljiv 0,020% 0,032%
Molibden (Mo) vodorastvorljiv 0,002% 0,003%
Cink (Zn), EDTA-helatovan, vodorastvorljiv 0,010% 0,016%

NAČIN PRIMENE

GEL FIVE FRUCTUS se meša sam u rezervoaru sa vodom obezbeđujući biljci svu potrebnu hranu. 
GEL FIVE FRUCTUS se po potrebi može mešati s kalcijum nitratom u istom rezervoaru.

Ne mešati sa drugim NPK đubrivima ili đubrivima koja u sebi sadrže fosfate i/ili sulfate.
U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

KOLIČINE PRIMENE

Fertigacijom:
Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE FRUCTUS u uslovima prihrane varira od 0.5 do 2 g/l
(0.05 – 0.2%). Namenjen je za upotrebu tokom faza razvoja ploda i sazrevanja. 
Folijarni tretman:
Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.