tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 FIVE,GEL đubriva,mineralna đubriva,posebna vodotopiva NPK đubriva | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

FIVE LINIJA GEL ĐUBRIVA

GROGREEN FIVE linija je jedinstvena linija proizvoda koja kombinuje visoke nivoe NPK sa kalcijumom, magnezijumom i svim ostalim potrebnim mikroelementima (N+P+K+Ca+Mg+ME). Ova gel đubriva predstavljaju vrhunac tehnologije kad je u pitanju ishrana preko sistema za fertigaciju, kombinujući 3 različita bitna faktora u jedinstvenu celinu: snabdevanje zemljišta makro nutrijentima, snabdevanje zemljišta kalcijumom i magnezijumom i blagu acidifikaciju zemljišta u trenutku primene đubriva kojom se stvaraju odgovarajući uslovi da bi biljka mogla lakše da ih iskoristi.
Proizvodi iz FIVE linije obezbeđuju dodatnu acidifikaciju kako bi neutralisali i rastvorili bikarbonate, čime obezbeđuju da ne dođe do začepljenja sistema za fertigaciju.
Jedinstven sastav ovih proizvoda ga pozicionira kao opciju broj jedan u primeni kada su u pitanju previše zakišeljena i previše zaslanjena zemljišta.

GroGreen FIVE đubriva pružaju kompletnu ishranu biljci tokom celog njenog razvoja.

PREDNOSTI GROGREEN FIVE ĐUBRIVA:

- Niska pH vrednost da bi se povećala pristupačnost hraniva i smanjilo stvaranje taloga u cevima, održavajući sistem za irigaciju čistim.

- Usvajanje 100% bez sedimenata

- Univerzalni proizvod koji sadrži sve najbitnije elemente za razvoj biljke. Savršen odnos hraniva.

- Najkorišćeniji odnos 20-20-20 sada konačno sa Ca, Mg i mikroelementima.

- Neutrališe alkalna zemljišta

- Poboljšava pristupačnost kalcijuma alkalnim zemljištima

- Lak za doziranje

- Jedinstvena tekstura koja čini naš proizvod još efikasnijim

- Povećava prinos i kvalitet ploda

- Jednostavnija, lakša i bezbednija primena

AZOT

Nephodan za rast i razvoj biljke.
Esencijalan sastojak proteina, aminokiselina i enzima.

FOSFOR

Utiče na razvoj korena, zametanje cvetova i plodova.
Fosfor se koristi unutar biljke za akumulaciju i prenos energije.

KALIJUM

Povećava otpornost biljke na niske temperature i izmrzavanje
Neophodan je za fotosintezu, metabolizam i aktivaciju enzima

KALCIJUM

Podstiče razvoj korena.
Pokreće natrijum u slanim zemljištima
Povećava otpornost ćelijskog zida: Čuva biljku od bolesti i od visokih temperatura.

NAČIN PRIMENE

Proizvod može da se meša u istom rezervoaru sa Kalcijum nitratom.
Ne mešati FIVE ni sa jednim drugim NPK, fosfatnim ili sulfatnim đubrivom.

U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

KOLIČINE

Preporučena koncentracija GroGreen FIVE varira od 0.5 do 2 g/l.
Standardna preporuka za većinu useva iznosi 1g/l vode.

Nova linija proizvoda GroGreen FIVE namenjena je za fertigaciju i sačinjena je od sirovina koje ne zagađuju životnu sredinu. Kombinacija pet elemenata (N, P, K, Ca, Mg) pruža savršen odnos najefikasnijih sirovina i najnaprednije tehnologije. Sva GroGreen FIVE đubriva su u GEL obliku.

3