tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 SprayBest | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

SprayBest

Spraybest_sajt
SPRAY BEST – (organski azot 2%)

SPRAYBEST je novo inovativno tečno azotno đubrivo sa glukonskim kiselinama i silikonskim okvašivačem.

Na tržištu se mogu naći kako konvencionalni, tako i obični okvašivači. 

Pored njih se mogu pronaći i superokvašivači ili organosilikoni kao što je npr. Silwet.

Okvašivač koji mi imamo u ponudi SPRAY BEST spada takođe u grupu organosilikona ili superokvašivača.

Uloga okvašivača je u stvari da smanji površinski napon tečnosti tj. da smanji otpor tečnosti da poveća svoju površinu. Radi poređenja koliko su te kohezione sile vode jake navešćemo vam da su one kod etanola 22,3 mN/m, maslinovog ulja 32 mN/m, a kod vode čak 72,8 mN/m. Zato zaštitni film preparata za zaštitu u rastvoru sa vodom nije kompaktan, odnosno sleće sa površine lista pri čemu površina lista često ostaje nedovoljno pokrivena.

Zbog svega toga prednosti upotrebe SPRAY BEST-a u pripremi radnog rastvora za zaštitu bilja su sledeće:

  • Značajno povećanje pokrivenosti biljke prilikom tretmana zaštitnim sredstvima,
  • Efikasnije suzbijanje prouzrokovača bolesti, štetočina i korova,
  • Onemogućava slivanje (spadanje) rastvora sa biljke,
  • Pojačava vezivanje preparata za biljnu površinu,
  • Sprečava spiranje kišom

Efikasnost preparata posebno je izražena kod pripreme rastvora za tretman kultura koje imaju voštanu prevlaku na listu, a to su kupusnjače i lukovi.

PRIMENA:

SPRAY BEST se primenjuje u ratarstvu u količini od 100ml/100l vode;

U povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu koristi se u količini od 150ml do 200ml/100l vode.