tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Planta Therm | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Organski kopolimer - Regulator transpiracije sa antifriz efektom, sprečava pucanje ploda

Planta_Therm_logo_mali

PLANTA_THERM_1_lit_500px
NAMENA:
Planta Therm je organski kopolimer koji obezbeđuje antitranspiracijski efekat, tačnije formira polupropustljivi film na plodovima kojim reguliše proces odavanja vode tokom toplih dana. Planta Therm obezbeđuje i tzv. antifriz efekat, optimalnu zaštitu od oštećenja koja izazivaju prolećni mrazevi, sprečava pucanje plodova (trešnja, višnja, borovnica, itd.) izazvano prevelikim padavinama i pruža delom zaštitu od prevelike toplote i ožegotina izazvanih usled toplotnog udara (vruć vetar).

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE
Planta Therm reguliše proces transpiracije biljaka i pravi balans usvojene i otpuštene vode. Da biste osigurali efikasnost, primenite preparat 24 sata pre najavljenog mraza ili pojave vrućeg vetra. Proizvod održava svoju efikasnost oko 10 dana, a na dužinu ovog trajanje utiču vremenski uslovi, pre svega količina padavina. Za biljke u intenzivnom porastu potrebno je ponoviti nanošenje da bi se obezbedila efikasnost na novoformiranim plodovima.

Folijarni tretman:

  • Zaštita plodova od prolećnih mrazeva: 4-5 L/ha.
  • Smanjenje pucanja plodova: 5 L/ha.
  • Zaštita od ožegotina izazvanih toplotnim udarom: 5 L/ha.
  • Za produžen rok trajanja rezanog cveća: 1,5-2 %, odnosno 1,5-2 L na 100 L vode, primeniti 24 sata pre sečenja cveća.
  • Za delove biljaka za kalemljenje: 2-2,5 %, odnosno 2-2,5 L na 100 L vode, primeniti na matične biljke 24 sata pre sečenja kalemova.

Koristiti samo tamo gde postoji prepoznata potreba.
Ne prekoračivati preporučene doze.

DOZVOLJENA UPOTREBA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI U ZEMLJAMA EU.

UPOZORENJE
Ne mešati sa uljima, proizvodima na bazi kalcijuma, bordovskom čorbom i jako alkalnim proizvodima (pH>8,5).
Preporučuje se da se sprovedu testovi kompatibilnosti svih preparata pre mešanja i upotrebe.
Leti primenjivati u najhladnijem delu dana. Ne primenjivati u vetrovitim uslovima.

SKLADIŠTENJE
Čuvati na hladnom i suvom mestu van direktne sunčeve svetlosti. Proizvod je stabilan na normalnim temperaturama i pritiscima. Čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C.
Nemojte prethodno mešati ili čuvati u razblaženom obliku.
Proizvod nije zapaljiv. U slučaju izlivanja, pokupiti piljevinom ili peskom.
Proizvođač i distributer ne snose nikakvu odgovornost za nepravilno skladištenje, rukovanje i primenu proizvoda.