tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Ajan-X | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Ajan-X

Ajan_x_sajt
AJAN X – tečno EC đubrivo (2% Fe)

AJAN X je tečno EC đubrivo sa 2% gvožđa koje je u isto vreme i regulator pH rastvora.

Poznato je da na efikasnosti preparata koji se koriste u zaštiti bilja protiv prouzrokovača bolesti i štetočina, tj. u pripremi rastvora za prskanje, u najvećoj meri utiče pH, EC i stepen tvrdoće vode koja se koristi u samoj pripremi rastvora.

Efikasnost velikog broja aktivnih materija koje se koriste u zaštiti bilja, značajno se smanjuje uz povećanje pH vrednosti vode koja se koristi za pripremu ovog rastvora.

Optimalna pH rastvora za prskanje, da bi efikasnost preparata bila maksimalno iskorišćena, kod većine preparata za zaštitu bilja iznosi od pH = 4,5 do 5,5

Da je to tačna tvrdnja govori nam i istraživanje u kojem je korišćena voda za pripremu rastvora sa dva lokaliteta. Voda koja je uzeta iz gradskog vodovoda grada N. Sada čije su vrednosti bile tvrdoće 15,4 d⁰, odnosno  0,58 mS i bunarska voda koja je uzeta u mestu Adice kod N. Sada čije su vrednosti iznosile tvrdoća 34,7 d⁰, a EC vrednost je bila 1,45 mS.

Efikasnost kombinacije preparata na bazi Tiametoksama i Mankozeba u kojima je korišćena tvrđa bunarska voda je bila manja za 18% nakon 24 časa, i za 27% nakon 48 časova od primene preparata.

Zbog svega navedenog smatramo da je AJAN X neophodno koristiti u pripremi radnog rastvora, sem kod pripreme rastvora u kojima se koriste preparati jako kisele ili jako alkalne reakcije.

PRIMENA:

Primena preparata AJAN X u pripremi rastvora za folijarnu primenu iznosi 250 - 300 ml/100l vode, a ukoliko je neophodno primeniti za fertirigacioni rastvor, onda je ta količina 1l/10 ari.