tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 bvb strawberry,supstrat,zemlja,jagoda | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

BVB STRAWBERRY

Svi substrati za jagode proizvedenih od strane BVB imaju prednost u vidu višegodišnjeg iskustva, kroz testiranje istrazivača, konsultacije i  uzgoj. Imamo savršene supstrate za svaki oblik uzgoja, svaki sistem i svaku kulturu. 

Bitan aspekat naših supstrata je da mi koristimo sopstven mleven treset. Naši kupci biraju najbolje travnjake sa nekoliko tresetišta iz Evrope. Celi travnjaci se zatim prevoze do naše fabrike, gde se mrve i naknadno prosejavaju prema strogim pravilima. Prosejavanje daje frakcije koje se mogu mešati u različitim proporcijama, u zavisnosti od traženog krajnjeg rezultata.

Najznačajnija uloga stvaranja frakcija se ogleda u tome da se odvajaju najmanje frakcije (prašina) od grubljih. Kvalitet mešavine ne zavisi mnogo od krupnoće nego od odsustva malih frakcija.

Usvajanje vode:
Stepen usvajanja vode I njegova raspodela se izražava preko vodnog kapaciteta. Ova vrednost pomaže uzgajivačima da odrede kako će se supstrat  ponašati po pitanju usvajanja vode pod specifičnim okolnostima. Mešavine sa vodnim kapacitetom preko 70% će usvojiti i raspodeliti vou vrlo efikasno. Na vodni kapacitet se može uticati upotrebom specifičnih sirovina kao što je perlit ili kokosova vlakna.