tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 BVB BLUEBERRY | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

BVB BLUEBERRY

Tržište jagodičastog voća cveta, sa očekivanim rastom potrošnje jagoda od 2% u narednih pet godina. Za ostalo bobičasto voće (maline, kupine i borovnice,…) predviđen rast potražnje iznosi preko 7%. Glavni pokretač rasta uzgoja jagodičastog voća je slika zdravog života kojeg simbolizuju crveno voće i borovnice. Ono je ukusno, pogodno i svestrano. Jagodičasto voće je idealna užina, ali i odličan sastojak za pripremu raznih jela.

Karakteristike

Borovnice pripadaju rodu Vaccinium (Ericaceae familija), tu takođe spadaju, brusnice, divlje borovnice, vresovi i rododendron. Ova grupa biljaka uspeva dobro samo u kiselom zemljištu koje je bogato organskom materijom. Stoga, ukoliko se borovnice žele uzgajati u komercijalne svrhe prvo je neophodno uzeti u razmatranje nekoliko stvari. Žbunje borovnice formira lepo razgranat, kompaktan i površinski korenov sistem. Da bi održali dobar, ravnomeran rast površinski sloj zemlje mora imati dovoljnu količinu vlage.

Instaliranje sistema za navodnjavanje kap po kap je obavezan. Žbunovi uspevaju najbolje na zemljištu bogatom hranjivom materijom, koje je dobro drenirano i ima dobar vodni kapacitet. Borovnice su u principu samooplodne, međutim mi smo uočili da unakrsno oprašivanje ima koristan efekat na rod i veličinu bobice. Pčele i bumbari imaju značajnu ulogu u polinaciji i oplodnji cveta.

Uzgoj na otvorenom


Kada se uzgaja na otvorenom treba izbegavati depresije sa povećanom vlagom, ukoliko je parcela vlažnija preporučljivo je instalirati sistem za drenažu. Takođe je preporučljivo napraviti bankove u koje će se žbunja saditi. U prvih nekoliko godina nakon sadnje, bankovi se mogu prekriti agrotekstilom ili malč folijom da bi se smanjio rast korova i sprečila dehidracija gornjeg sloja zemljišta. Razmak između redova bi trebao biti 2,5 do 3 metara sa razmakom u redu od 60 do 100cm. Ovo se odnosi na nekih 3300 do 4000 biljaka po hektaru.

Pre nego što se biljke posade u polje, kiselost i sadržaj organske materije se mora dovesti na odgovarajući nivo stavljanjem vlakana belog treseta u bankove u kolje će se saditi biljke.
Količina koja bi trebala da se doda se kreće između 300 i 400 m³ po hektaru, sve u zavisnosti od analize zemljišta.

Pokrivanje bankova (u kojima su vlakna belog treaseta) sa malčom od mlevene borove kore će značajno smanjiti dehidrataciju uzrokovanu evaporacijom vlage i pomoći u sprečavanju rasta korova. Kao što je i pre navedeno, dobro navodnjavanje je apsolutno neophodno da bi se obezbedio pravilan rast useva.

Uzgoj u kontejnerima

Prateći uzgoj jagodičastog voća (jagode i maline), primetili smo tendenciju prelaska uzgoja sa otvorenog polja na uzgoj u posudama sa substratom. Na ovaj način se može postići bolji kvalitet, manji gubitak hranjivih materija ispiranjem i oslobađanje sredstava za zaštitu bilja u prirodu. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da su samo visokokvalitetne supstratne mešavine sa dobrom propusnošću, dovoljnim vodnim kapacitetom i dugotrajnom stabilnom strukturom povoljne za uzgoj borovnica. Biljke se najčešće kupuju direktno od uzgajivača koji ih je proizveo u kontejnerima od 1 ili 5 litara. Mešavine substrata u ovim kontejnerima su najčešće sačinjene od finije tresetne frakcije I perlita. Površinski sloj kontejnera je prekriven korom da bi se sprečila dehidratacija i suzbili korovi.

Kad počnemo sa uzgojem biljaka u većim kontejnerima koristimo mešavinu koja se sastoji od frakcije grubog treseta, perlita i kokosovog treseta. Kombinacija ove tri sirovine obezbeđuje sve neophodne elemente. Ovakav treset će zadržati stabilan kvalitet mnogo godina.

Svaka sirovina ima drugačija fizička svojstva u zavisnosti od prostorne formacije materijala. Sva ova svojstva pružaju informacije o načinu navodnjavanja, odnosu voda/vazduh, raširenosti korena itd. Voleli bi ukratko da objasnimo različite aspekte sirovina koje koristimo za borovnice (BVB Premium Blueberry Pot Substrate).

Sirovina: PERLIT

Perlit je vulkanska stena tako da on ne sadrži hraniva. Ima sledeća svojstva:

 1. Može da sadrži velike količine vode i vazduha.
 2. Omogućava brzo usvajanje vode i dobru raspodelu vlage kroz substrat.
 3. Doprinosi stabilnoj strukturi mešavine.
 4. Perlit se uglavnom koristi u substratnim mešavinama za jagodičasto voće da bi se povećao vodni I vazdušni kapacitet.

Sirovina: KOKOSOV TRESET

Kokosov treset, potiče od ljuske kokosa i ima sledeća svojstva:

 1. Velik vazdušni kapacitet, bez obzira na finu strukturu.
 2. Vrlo brzo usvajanje vode i dobra kapilarna svojstva.

U berry mešavinama, kokosov treset se koristi za brzu rehidrataciju iz suvog stanja. Obratite pažnju da koristite samo dobro skladišten kokosov treset kada sklapate sopstvenu mešavinu. Dobro skladišten kokos omogućava hranivima da budu redovno usvojeni od strane kokosa i odpušteni ponovo kada biljka bude imala potrebu za njima. U proteklih nekoliko godina, BVB je stekao veliko iskustvo o kokosovom substratu koji sadrži optimalna hemijska svojstva. Svi naši substrati imaju RHP znak kvaliteta koji garantuje da je kvalitet svih naših proizvoda ujednačen.

Sirovina: KOKOSOVA VLAKNA

Vlakna se dobijaju od spoljašnje školjke ploda kokosa. Vlakna koja se koriste u substratu se seckaju na kratke komade.

 1. Zadržava vrlo malo vode, stoga ima vazdušastu strukturu (sličnu perlitu).
 2. Struktura otvorenih pora povećava drenažni kapacitet mešavine.
 3. Ima pozitivno dejstvo na horizontalni raspored vode u mešavini.

Sirovina: BEO TRESET

Beo treset, takođe poznat kao špagnum treset, ima velik vodni kapacitet (može usvojiti devet puta od sopstvene težine). Za dugoročan uzgoj sa visokim standardom odnoseći se na vazdušni kapacitet I stabilnost, mi uglavnom koristimo treset izvađen vertikalno.
Studije sprovedene od strane RHP su pokazale da frakcije belog treseta sadrže sledeća korisna svojstva:

 1. Manje čestica prašine i samim tim veći vazdušni kapacitet
 2. Stabilnu strukturu, smanjen rizik od sabijanja.
 3. Veći vodni kapacitet nego mleveni treset
 4. Suvlji je i stvara stabilnu strukturu u mešavini.
 5. Treset je po prirodi kiseo i stoga je idealna podloga za uzgoj borovnica.

S obzirom da se ovde radi o borovnici, substrat o kojem pričamo mora biti najvišeg standarda. Sabijanje (blokirane pore u gornjem sloju supstrata uzrokuju nedostatak vazduha) se mora izbeći po svaku cenu, i tu nema kompromisa u pogledu kvaliteta i stabilnosti smeša substrata.

Đubrenje i pH

U prirodnim uslovima, znamo da borovnice uspevaju na kiselim zemljištima. Stoga kiselost zemljišta ili substrata igra vrlo značajnu ulogu. Optimalna pH vrednost zemljišta za borovnice se kreće između 4 i 5. S obzirom da jako mali broj zemljišta ima ovu pH vrednost, razne mere se moraju preduzeti da bi se stvorili ovi uslovi. A to su prvenstveno primena vlakana belog treseta i irigaciona voda sa niskom pH vrednosti. Kišnica je idealna za ovu svrhu – voda iz česme se ne bi smela koristiti (dodavajući nitričnu, fosfornu i sumpornu kiselinu, kiselost vode za navodnjavanje se može povećati). Znamo da se rast biljke usporava ukoliko je pH vrednost iznad 5.2. Takođe se mora regulisati količina hraniva koja se dodaje. Preporučujemo upotrebu magnezijuma - bogata đubriva sa kiselim dejstvom (amonijum sulfat, kalijum sulfat i super fosfat) daju bolje rezultate.

Đubriva bi se trebala primeniti u proleće; đubrenje u jesen će dati biljke koje su manje otporne na zimu samim tim imamo veći rizik od izmrzavanja tokom zimskih meseci. Ukoliko je uzgoj započet na zemljištu sa vrlo visokom pH vrednošću, može se u zemljište dodati sumporni prašak sa belim tresetom . Primena malča od borove kore takođe ima pozitivno dejstvo na pH zemljišta. Biljke koje se uzgajaju u zemljištu/substratu sa visokom pH vrednošću će brzo pokazati abnormalnosti, žutilo na listovima koje u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do lisne dehidratacije. Rast će se usporiti a kvalitet značajno opasti.

Održivost

Uzgoj visokokvalitetnih proizvoda je glavni ključ uspeha. Uzgajivači jagodastog voća imaju dodatan trošak u primeni hemije za zaštitu koja je dozvoljena za primenu, ali slabo dostupna. Međutim rizik od štetočina I bolesti I dalje predstavlja velik problem. Uzgoj useva sa dobrom otpornošću I primena sredstava za zaštitu koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji će sve više predstavljati ključne faktore za postizanje uspeha. BVB Substrati sada mogu u potpunosti detaljno opisati karakteristike održivosti svojih supstrata. Korišćenjem analize životnog ciklusa merimo emitovane emisije na svakoj liniji lanca, od ekstrakcije resursa do prerade vode ili recikliranja proizvoda. Da bi smo to uradili, radimo sa EcoChain-om – koji nam nudi mrežu svih stranaka uključenih u lanac. Ovakav pristup vam omogućava da unapredite vrednosti vašeg proizvoda i suočite se kao proizvođač jagodičastog voća sa rastućom potražnjom na tržištu. BVB Substrates je spreman za budućnost! Da li si i ti takodje?

BVB Substrati

U BVB-u, šest stručnjaka za jagodičasto voće čiji je jedini posao da sektor jagodičastog voća podignu na viši nivo u saradnji sa kupcima. Naši glavni prioriteti su deljenje iskustva i znanja, postavljanje ogleda i vršenje detaljnih ispitivanja u našem istraživačkom centru.