Proizvodi

PACTOL

kutija_pactol
Srednje rana žbunasta niska sorta, prosečne visine 40-45 cm.
Biljke su vrlo uniformne i jake sa uspravnim habitusom.
Vrlo prilagodljiva sorta sa visokim i stabilnim prinosom.

Mahune formira u grupi i na istoj visini pa je pogodna za mehanizovanu berbu.

Zrna su srednje krupnoće.

Zrna su snežno bele boje, elipsasto-okruglog oblika.