Proizvodi

Ferman F1

FERMAN F1 – Rani indeterminantni hibrid paradajza u beef tipu, biljka srednje snažnog porasta, snažnog korenovog sistema. Hibrid koji je dobre prilagodljivosti različitim tehnologijama proizvodnje. Plodovi težine od 220 – 240 g, sa 4 – 6 plodova po klasteru. Odlične su čvrstine (LSL) i uniformnosti pogodni za trnasport. Boja plodova je intenzivno crvene boje, odličnog ukusa. Poseduje otportnost na TSWV i TYLCV.

Ferman_1