Proizvodi

Compass F1

Srednje rani, determinantni hibrid paradajza u beef tipu.

Biljka je sa jačom lisnom masom, koja odlično štiti plodove.

Plodovi su prosečne težine oko 250g, tamno crveni, veoma čvrsti, okruglog oblika.

Otporan na: HR Ve/ ToMV; IR Ma/ Mi/ Mj/ TYLCV/ TSWV;