Proizvodi

Varaždinski

VARAŽDINSKI KUPUS – je stara tradicionalna sorta kupusa, spada u grupu kasnih sorti otpornih na hladnoću, ali se može gajiti i u ranijem proizvodnom ciklusu. Obrazuje tvrde, čvrste, pljosnate glavice težine 1,5 – 3 kg. Glavice su svetlje - maslinasto zelene boje, u gornjem delu zbijene, a u donjem blago rastresite. List dobro obavija glavicu prekrivajući i više od dve trećine njene gornje površine. Nastupom tehnološke zrelosti, a to je vreme kad je proizvod spreman za berbu, rub spoljašnjeg ovojnog lista se u većini slučajeva uvrće prema gore.