Proizvodi

Mantide F1

Srednje rani hibrid kelj-kupusa, dužine vegetacije 80 - 90 dana, težine glavica oko 2 kg. Preporučeni sklop sadnje 30.000 - 35.000 biljaka po hektaru. Jaka biljka snažnog habitusa pogodna za više proizvodnih ciklusa. Pogodan za rasađivanje i tokom leta, berba tokom jeseni i zime. Glavice su vrlo ujedančene, atraktivne svetle zelene boje, vrlo tolerantne na pucanje. Dobra tolerancija na niske temperature.