Proizvodi

Sasco d’ oro

Rana sorta rastresitih glavica težine 300-350 gr., dužina vegetacije 65-70 dana nakon rasađivanja.Ima reckave listove svetlo zelene boje sa svetlo ljubišastim i crvenim šarama od oboda glavice prema sredini.

Preporučuje se rasađivanje 9-10 kom/m2