Proizvodi

Endivija

SASCO D'ORO


Rana sorta rastresitih glavica težine 300-350 gr., dužina vegetacije 65-70 dana nakon rasađivanja. Ima reckave listove svetlo zelene boje sa svetlo ljubičastim i crvenim šarama na prema sredini glavice.

Preporučuje se rasađivanje 9-10 kom/m2

Endivija1