Proizvodi

Moren F1

Srednje rani hibrid cvekle detroit – okruglog tipa - MOREN F1.

Zadebljali koren lepog, okruglog, pravilnog oblika, na preseku jarko crvene boje, bez vidljivih prstenova, slatkastog - dobrog ukusa.

Namenjena pre svega za svežu potrošnju.

Dužina vegetacije u prolećnoj sezoni 95 – 105 dana od setve, a u jesenjoj 105 – 120 dana.

Tolerantnost na bolesti: HR Mj; IR Alternaria dauci (Ad) i Erisiphe heraclei (Eh).