Proizvodi

Goldoral

kutija_goldoral1
Nova, vrlo rana sorta romano boranije. Jake i robusne žbunaste biljke, vrlo tolerantne na bolesti.

Garantuje visok i stabilan prinos tokom cele sezone.

Mahune su pljosnate, dugačke 14-15 cm, sjajne žute boje.
Brzo sazrevaju i pogodne su za mehanizovanu berbu.

Namenjene su za svežu potrošnju i industrij-
sku preradu.